logo

So'nggi qo'shilganlar

Windows operatsion sistemasi 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Operatsion sistemani tashkil etuvchi dasturlar va qobiq-dasturlar 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Operatsion sistema tushunchasi 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Kompyuterning tashqi xotirasi bilan ishlash 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Kompyuterlarning dasturiy ta’minoti 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Kompyuterlar 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Kompyuter texnikasi vositalari 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Interfeys 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Hisoblash texnikasining rivojlanish tarixi 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Fayllar va kataloglar 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT