logo

So'nggi qo'shilganlar

Xalqaro huquq 10-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
O‘zbekiston respublikasida ma’muriy huquq 10-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
O‘zbekiston respublikasida fuqorolik huquqi 10-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
O‘zbekiston Respublikasi konstitutsiyaviy tuzumining asoslari 10-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
O‘zbekiston respublikasi fuqaroligi 10-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Mulk huquqi va boshqa ashyoviy huquqlar 10-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Ma’muriy jazo va uning turlari 10-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Ma’muriy huquqbuzarlik va ma’muriy javobgarlik 10-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Iste’molchilar huquqlari va majburiyatlari 10-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Ishlab chiqaruvchi tomonidan tovar sifatiga beriladigan kafolat 10-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik