logo

So'nggi qo'shilganlar

Germaniya imperiyasining tashqi siyosati 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Germaniya Imperiyasining ichki siyosati 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Fransiyaning tashqi siyosati 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Fransiyaning ichki siyosati 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Fransiya Prussiya urushi va uning yakunlari 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Buyuk Britaniyaning tashqi siyosati 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Buyuk Britaniyaning ichki siyosati 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Birinchi jahon urushining yakunlari va oqibatlari 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Birinchi jahon urushining boshlanishi va borishi 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix