logo

So'nggi qo'shilganlar

Аsqаd Muхtоr 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Adabiyot
Tashbih tanosub irsoli masal san’atlari 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Adabiyot
Shuhrat 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Adabiyot
She’r vаznlari 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Adabiyot
Saida Zunnunova 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Adabiyot
Rаmziy obrаzlаr 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Adabiyot
Roman va uning turlari 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Adabiyot
Rasul Hamzatov 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Adabiyot
O‘lmas Umarbekov 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Adabiyot
Mirmuhsin 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Adabiyot