logo

So'nggi qo'shilganlar

Oila qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Mehnat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquqlari 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Jinoyat qonunchiligida voyaga yetmaganlarning huquq va majburiyatlari 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Yuridik javobgarlik 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Siyosiy tartibot (rejim). Davlat organlari. Davlat mexanizmi 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Shaxs 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
Qurolli kuchlari va yoshlarni harbiy vatanparvarlik ruhida tarbiyalash. 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
O‘zbekiston Respublikasining qonun manbalari 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
O‘zbekiston Respublikasining ijro etuvchi hokimiyat organlari 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik
O‘zbekiston Respublikasida qonun chiqaruvchi organ 8-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Huquqshunoslik