logo

So'nggi qo'shilganlar

Sanoq sistemalari haqida 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Internetda ma’lumotlarni izlash 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Internetda ishlashni ta’minlovchi dasturlar 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Elektron pochta 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Axborotli olam muammolari va internet 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Axborotlarning kompyuterda tasvirlanishi 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Axborotlarni kodlash usullari 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Axborotlarni himoyalash va antiviruslar haqida 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Axborotlar ustida bajariladigan amallar 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT
Axborot tushunchasi va bilish haqida 7-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Informatika va AT