logo

So'nggi qo'shilganlar

XIX asr oxiri — XX asr boshlarida Afg‘oniston 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Xalq ta’limi Gumanitar fanlar San’at 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Tropik va Janubiy Afrika mamlakatlari 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Shimoliy Afrika mamlakatlari 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Rossiyada Davlat dumasining tashkil etilishi 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Podsho Rossiyasining tashqi siyosati 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Lotin Amerikasining boshqa davlatlari 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Industrial sivilizatsiya 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Germaniya imperiyasining tashqi siyosati 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix
Germaniya Imperiyasining ichki siyosati 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Tarix