logo

So'nggi qo'shilganlar

Yo‘nalish azimuti va masofani o‘lchash 5 -sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Geografiya
Yerning Quyosh atrofida aylanishi 5 -sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Geografiya
Yerning qobiqli tuzilganligi 5 -sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Geografiya
Yer yuzining kashf etilishi va o‘rganilishi 5 -sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Geografiya
Yer yuzasi relyefining asosiy shakllari 5 -sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Geografiya
Yer toshqobig‘ining boyliklari 5 -sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Geografiya
Yer qobiqlarining o‘zaro ta’siri 5 -sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Geografiya
Yer po‘stining harakatlari 5 -sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Geografiya
Yer osti suvlari 5 -sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Geografiya
Shamollar va havo massalari 5 -sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Geografiya