logo

So'nggi qo'shilganlar

С.А. Есенин. 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Rus tili va adabiyoti
Р.И. Рождественский. 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Rus tili va adabiyoti
Р. Г. Гамзатов. 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Rus tili va adabiyoti
М.Е. Салтыков-Щедрин. 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Rus tili va adabiyoti
М. Ю. Лермонтов. 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Rus tili va adabiyoti
М. Горький. 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Rus tili va adabiyoti
М. Горький «Старуха Изергиль». 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Rus tili va adabiyoti
Как указать на уступительные отношения. 9 - sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Rus tili va adabiyoti