logo

Недавно добавленные

33-34-§. Bosh plan chizish bo‘yicha amaliy mashg‘ulot 9-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Chizmachilik
32-§. Qurilish chizmalarini o‘qish 9-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Chizmachilik
30-31-§. Kompyuterda buyumlarni loyihalash 9-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Chizmachilik
27-§-Konstruksiyalashga doir masalalar 9-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Chizmachilik
26-§-Oddiy yig‘ish chizmalarini o‘qish 9-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Chizmachilik
23-24-25-§. Boltli birikmani chizish 9-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Chizmachilik
21-22-§. Ajraladigan va ajralmaydigan birikmalar 9-sinf
Slaydlar (maktab darsliklari bo'yicha) / Chizmachilik