logo

Amir Temur davrida o`zbek davlatchiligi. Temur to`zuklari va hozirgi zamon

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

670.7470703125 KB
AMIR TEMUR DAVRIDA O`ZBEK DAVLATCHILIGI. TEMUR TO`ZUKLARI VA HOZIRGI ZAMON. 1 . Amir Temurning markazlashgan davlat tuzishi va uni boshqarish tizimi. 2. Iqtisodiy va madaniy yuksalishi. 3. Amir Temurning jahongirlik yurishlari va tashqi siyosati. 4. Amir Temur to`zuklari va hozirgi zamon. www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz Temuriylar davlati siyosiy tuzumi Harbiy vazir Dargoh Mulkchilik va soliq vaziri Моliya vaziri Bosh vazir Saroy vaziri Xolisa Bosh hojib Xazinac hi Bitikchi Sozanda Choparlar Dorichi Jibachi Qushchi Bakovul Munshilar Tabiblar www.arxiv.uz D I N I Y M A H A L L I Y R A I YA T D U N YO V IYH A R B I Y S I P O HTEMURIYLAR DAVLATIDA BOSHQARUV TIZIMI www.arxiv.uz BEK (HOKIM) DORUG’A KUTVOL QOZI FAQIH MUSHI SHAYXULISLOM SINOHIYLAR AMIR YORG’UC HI KALONTAR KADXUDO RAIYA T HUNARMAN D SAVDO AHLI ZIROATCHI www.arxiv.uz MIRSHABBAHODIRLAR TUNQOTARHUKUMDOR O’NBOSHI QORAVULBEGIYUZBOSHIMINGBOSHIAMIRLAR AMIRUL-UMARO TAVOCHI DORUG’A KUTVOLTEMURIYLAR HARBIY BOSHQARUV TIZIMI www.arxiv.uz TEMURIYLAR DAVRI BOSHQARUV TIZIMI HUKMDO R DINIY HOKIMIYAT Shayxulislo m A’lam Qozikalo n Qodiyi ahdos Qozi askar Sadri a’zam Muhtasi b Mudarris Mutavalli DUNYOVIY HOKIMIYAT Dadxoh Eshikog’asi Yasovul Qalaqchi Tavochi Hokim , bek Muhassil Oqsoqol Dorug’a Qutvol www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz