logo

Бозор иқтисодиётининг мазмуни ва асосий белгилари. Бозор ва унинг тузилиши

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

172.478515625 KB
 РЕЖА: 1. Бозор иқтисодиётининг мазмуни ва унинг асосий белгилари. 2. Бозор иқтисодиётининг афзалликлари ва зиддиятлари. 3. Бозор тушунчаси, унинг вазифалари ва турлари. 4. Бозор инфратузилмаси ва унинг унсурлари. Бозор иқтисодиёти субъектлари Бозор иқтисодиёти субъектлариБозор иқтисодиёти субъектлари Тадбиркорлик секториТадбиркорлик сектори ДавлатДавлатУй хўжалигиУй хўжалиги 1-илова . Бозор иқтисодиётини тартибга солиш механизми Талаб Таклиф РақобатНархБозор иқтисодиётини тартибга солиш механизми 2-илова . Бозор иқтисодиётининг муҳим ва умумий белгилари · турли шакллардаги мулкчиликнинг мавжуд бўлиши ва унда хусусий мулкчиликнинг устун туриши; · тадбиркорлик ва танлов эркинлиги; · рақобат курашининг мавжудлиги; · давлатнинг иқтисодиётга чекланган ҳолда аралашуви; · корхона ва фирмаларнинг ички ҳамда ташқи шарт-шароитлар ўзгаришларига мослашувчанлиги. 3-илова . Ишлаб чиқарувчилар томонидан яратилган товар ва хизматларни, иқтисодий ресурсларни истеъмолчиларга етказиш Ишлаб чиқаришнинг узлуксиз такрорланиб туришини таъминлаш Иқтисодиётни тартибга солиб туришРесурсларнинг эркин ҳаракатини таъминлаш ва уларни тармоқлар ўртасида тақсимлаш Бозорнинг вазифалари 4-илова . Бозор иқтисодиётининг афзалликлари ва зиддиятлари 5-илова . Бозор иқтисодиётининг афзалликлари ва зиддиятлари Ресурсларни тақсимлашнинг самарадорлиги Фаолият юритиш ва танлаш эркинлигиАфзалликлари Ҳар бир шахс, корхона, фирма ва корпорацияларнинг тинимсиз харакат ва изланишида бўлиши Рақобатнинг кучсизланишига йўл қўйиши ва уни рағбатлантириши Жамиятнинг эҳтиёжи юқори бўлган товарлар билан таъминлаш кафолатининг мавжуд эмаслиги Жамият аъзолари даромадларидаги тенгсизликнинг кучайиши ва аҳолининг табақаланиши Ижтимоий истеъмол қилинадиган неъматлар ва хизматларни ишлаб чиқариш ва таклиф этишга қодир эмаслигиЗиддиятлар Бозор инфратузилмаси – бу товар ва хизматлар ҳаракатига кўмаклашувчи ташкилий-ҳуқуқий шакллар йиғиндиси. Бозор инфратузилмаси Бозор иқтисодиёти инфратузилмаси – бу алоҳида бозорлар доирасида ҳаракатланувчи ва уларнинг меъёрий тартибда амал қилишини таъминлаш бўйича маълум вазифаларни бажарувчи ўзаро боғлиқ ихтисослаштирилган институтлар йиғиндиси. Бозор инфратузилмаси институтлари – бозор муносабатлари амал қилиши, барча бозор фаолияти турларининг муваффақиятли фаолиятини таъминловчи корхоналар йиғиндиси. 6-илова . Иқтисодий ахборотни тўплаш, умумлаштириш ва тарқатиш Алоҳида хўжалик юритувчи субъектлар ва уларнинг фаолият инструментларини баҳолаш Савдони амалга ошириш мақсадида бозорни махсус ўрганиш Хўжалик юритувчи субъектлар, товар ва хизматлар тўғрисидаги ахборотларни оммавий тақдим этиш Бозор инфратузилмаси институтлари фаолияти Инфратузилмавий фаолият 2C 0A 0A 30 0B 08 38 10 10 39 13 1125 инф ратузилм аУлгуржи ва чакана савдо корхоналари, ким ошди савдолари, ярмаркалар, воситачилик фирмалари, товар биржалари ТОВАР БОЗОРИ Банклар, суғурта компаниялари, фондлар, фонд бозорлари МОЛИЯВИЙ БОЗОР Меҳнат биржалари ИШЧИ КУЧИ БОЗОРИ Ахборот марказлари, адлия идоралари, реклама агентликлари, аудиторлик фирмалари бозор муносабатлари иштирокчиларининг манфаатларини амалга оширишни енгиллаштириш; ихтисослаштириш асосида бозор субъектлари иши самарадорлигини ва тезкорлигини ошириш; бозор муносабатларини ташкилий расмийлаштириш; ишбилармонлик амалиётини давлат томонидан ва ижтимоий тартибга солиш, юридик ва иқтисодий назорат шаклини енгиллаштириш Б озор инф ратузилм аси вазиф алар Ҳозирги бозор инфратузилмаси ва унинг вазифалари Эътиборингиз учун раҳмат4321 07