logo

Интернетга уланиш усуллари. Уланиш тармоқларининг турлари

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

514.5 KB
Интернетга уланиш усуллари. Уланиш тармоқларининг турлари. Ёйилган (Бўлинган) Фойдаланувчиларга Уланиш (Homeaccess) - Хdsl, Кабелли, Ftth РЕЖА: 1. Уланиш тармоқларининг турлари; 2. Dial-upорқалиуланиш; 3. хDSL орқали уланиш 4. HFC га коаксиал уланиш; 5. FTTx орқали уланиш. 1. Уланиш тармоқларининг турлари Уланиш тармоғи бу, шахсий ёки корпоратив абонентларга унинг биноси (хонадон, офис)дан алоқа тармоғи оператори ёки корпоратив тармоқ операторининг (пункт бор бўлган) биринчи биносигача уланишни тақдим этиш тармоғидир. Улар, глобал тармоқни унинг мижозлари биносигача кенгайтиришга жавоб беради. 5.1-расм. Интернетга уланиш усуллари-тармоққа уланиш Тармоққа уланиш бу, охирги тизимдан чиқувчи, периферик маршрутизатор-йўлдаги ҳар қандай биринчи маршрутизатор билан охирги тизимни уловчи физик алоқа линиясидир. Интернет тармоқларига уланишнинг 3 усули мавжуд (5.1-расмга қаранг):  резидент уланиш – ёйилган (бўлинган) фойдаланувчиларга уланиш (HomeAccess) – хонадондаги охирги тизимларни тармоққа улаш;  корпоратив уланиш – хусусий ёки давлат ташкилотларини тармоққа уланиши;  мобил уланиш – портатив тизимларнинг уланиши.  Резидент уланишда (HomeAccess), маҳаллий интернет-провайдер тармоғига турли-туман фойдаланувчи терминалларини улаш, модем ва коммутацияланадиган абонент линиялари ёрдамида амалга ошади. Интернетдан фойдаланувчи терминали (охирги тизими) сифатида desktop, web-телевизорлар, notebook, netbook, планшетлар, PDA лар бўлиши мумкин. Резидент уланиш, бир неча турдаги уланишларга эга:  Dial-up;  хDSL, кабелли HFC, FTTx технологиялари асосида кенг полосали уланиш (КПУ);  спутникли уланиш. 5.2-расмда телефон тармоқларининг абонент участкаси тузилиши келтирилган. Уланиш тармоқларининг Уланиш тармоқларининг тақсимловчи участкаси магистрал участкаси 5.2-расм. Телефон тармоқларининг абонент участкаси таркиби. Тармоқнинг абонент линияси (АЛ) ва уловчи линияси (УЛ) кабеллари кросс деб аталувчи махсус ускуна ёрдамида станция қурилмасига к р о с с Т Ш Фойдаланувчи т ерминал лари N 1 Т К АЛ Т К Коммутаци ялаш узел и ал ал уланади. Замонавий рақамли узатиш тизим (УТ)лари, шу жумладан оптик толали ҳам, абонент ва уланувчи линиялар - MDF (MainDistributionFrame ) ва DDF(DigitalDistributionFrame) тақсимловчи устунда АТСга уланади. Рақамли АТСларнинг коммутацион қурилмалари, техник хизмат функциясини ва АТС ускуналарининг эксплуатацияси вазифасини бажариш учун мўлжалланган автозаллардан ташкил топган. Коммутациялаш узели электр таъминоти қурилмалари билан жихозланган. 2. Dial-up орқалиуланиш 5.3-расмда Dial-upорқали уланишни ташкил қилиш усули кўрсатилган. Модем, компьютернинг рақамли сигналларини телефон кабели орқали узатиладиган аналог сигналга ўзгартиради. Сигнал, интернет провайдер томонида қабул қилинади, гурухли модем тескари ўзгартиришни амалга оширади. Dial-up орқали уланишда маълумотларни узатишнинг максимал тезлиги 56кбит/с. Масалан, МР3 форматидаги 3 минут давомийликли мусиқали файл 8 минут юкланади.Энг юқори тезлик кенг полосали уланишни таъминлайди. 3-расм. Dial-upорқали уланишни ташкил этиш усули 3. хDSL орқали уланиш  4-расмда хDSL орқали уланишни ташкиллаштириш усуллари кўрсатилган. 4-расм. хDSL орқали уланишни ташкиллаштириш усуллари АDSL модемлари мижоз абонент линиясининг ҳар бир якунида ўрнатилади. Мис жуфтликларида анча катта полоса кенгликларини олиш учун ADSL – модем технологияси, частота диапазонларини тахминан 0.4 МГц дан 1.1 МГц гача бўладиган алгоритмларга эга бўлиши керак. Сплиттер – ADSL модемини телефон сими билан улаш учун қўлланиладиган паст частотали фильтр, берилган частоталардан юқорисини ўтказмайди. Мадомики телефон уланишларида барча нутқ сигналлари 4 кГц дан паст экан, микрофильтрлар (LP – Low Pass) шундай шаклланадики, маълумотлар олиб кетувчи сигналларга тўсиқ бўлувчи, стандарт телефон каналларига таъсир қилувчи, 4 кГц дан юқори барча частоталарни блакировка қилади. Хаттоки, мазкур абонент линиясида ADSL ускуналари шикастланганда ҳам паст частотали фильтр телефон чақириқларига узлуксиз хизмат қилади. АТС томонда қуйидаги функцияларга эга бўлган DSLAM ўрнатилади: • шлейфни зичлаштирувчи кенг полосали рақамли тизимни яратиш; • рақамли абонент линия (АЛ)сининг узоқдаги модемига частотавий модуляция, маълумотлар оқимини “тармоқ-фойдаланувчи” ва “фойдаланувчи-тармоқ” узатиш юкламаси маршрутизацияси; • физик сатхни ўзгартириш. Маҳаллий узелнинг Интернет-провайдери, хонадон абонентларини ва коммерцион фаолият олиб борувчи корхоналарни xDSL станцияси билан улаш учун DSLAMни қўллайди. DSLAM рақамли абонент линиясининг юзлаган модемларидан чиққан “тармоқ- фойдаланувчи” оқимларини маълумотларини қабул қилиши керак, кейин бу маълумотларни улаган ва мультиплексирлаган ҳолда, анча юқори тезликда узатиш учун частотавий қурилмага киритади. DSLAM, “тармоқ-фойдаланувчи” оқимларини, тармоқни таъминловчиларни кейинги қурилмаларига бирлаштиради: хDSL орқали уланиш қуйидаги афзалликларга эга: • мавжуд абонент линиялари (АЛ)ни қўллаш; • такомиллаштирмасдан, телефон симларининг мис жуфтликлари бўйича маълумотларни узатиш тезлигини сезиларли даражада ошириш; • жуда кўп хар хил турдаги трафикларни (одатдаги телефон гаплашишларидан тортиб Internet га уланишгача) ягона абонент линияси бўйича узатиш; • маълумотларни 32кбит/с дан 50Мбит/с гача тезликда узатиш; xDSL оиласи таркибига қуйидаги технологиялар киради:  ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line – асимметрик рақамли абонент линияси);  RADSL (Rate-Adaptive Digital Subscriber Line – уланиш тезлигини мослаштирувчи рақамли абонент линияси);  ISDL (ISDN Digital Subscriber Line – рақамли абонент линияси IDSN);  HDSL (High Bit-Rate Digital Subscriber Line – юқори тезликлиабонентлинияси );  SDSL (Symmetric Digital Subscriber Line - симметрикрақамли абонентлинияси );  VDSL (Very High Bit-Rate Digital Subscriber Line – ўта юқори тезликли рақамли абонентлинияси );  G.Lite (ADSL технологиясининг соддалаштирилган варианти ҳисобланади) ва унинг вариациаси. 5. 1-жадвалда xDSL технологиясининг тавсифлари келтирилган 1-жадвал xDSL технологияси тавсифи • кўпгина xDSLлар турлича мақсадларда қўлланилади; • кўп ўчрайдиган асимметрик xDSLлар одатда Интернетга алоқа учун қўлланилади ва хонадон секторига мўлжалланган нархни таъминлайди; • симметрик xDSLлар, асосан коммерцион секторларда ва ишчи тавсифлар, шунга ўхшаган махсуслашган “нуқта-нуқта” каналлари ёки юқори тезликли хизматлар учун талаб қилинади. 4. HFC га коаксиал уланиш HFC – HybridFiberCoaxialCable уланиш, кабелли телевидения линиясида маълумотларни узатиш учун қўлланилади (5.5-расмга қаранг). Коаксиал кабел ва кучайтиргичдан ташкил топган тақсимловчи ускуна, овозли эшиттиришларни тармоқ орқали амалга оширади, унга юзлаган уйлар уланган. Оптик толали кабел, фойдаланувчиларга (500-5000 аб) коаксиал кабел орқали уланган тақсимловчи қурилмани узаткич билан улайди. HFC учун фойдаланувчида кабелли модем ўрнатилган бўлиши керак. СНГ мамлакатларида HFC қўлланилмайди. 5-расм. HFC га уланишни ташкиллаштириш принципи 4. FTTx орқали уланиш FTTx ((Fiber To The “x”) сценарийсининг ёйилиши FTTx архитектурасининг 3 параметри комбинациясига боғлиқ: • &#34;х&#34; нуқта ҳолати – абонентда; – абонентлар орасида ва оператор алоқа узели биносида (хонадон подъезди, кўчадаги шкафларда ва ҳоказо); • оптик тармоқларда &#34;х&#34; нуқтагача маълумотларни етказиш агрегация/тақсимлаш технологияси; – фаол Ethernet ёки ҳар хил турдаги PONдан бирортаси; – ўтказувчанлик қобилиятини ошириш ва/ёки толалар миқдорини камайтириш учун спектрал зичлаштирувчи технологиялар (асосан, CWDM). • &#34;х &#34; нуқтадан кейин уланиш технологияси – қоида бўйича, xDSL, Ethernet ёки мис кабел бўйича DOCSIS; – симсиз уланиш (Wi-Fi). FTTx технологияси гурухи ўзига бир неча турдаги технологияларни бириктиради (5.6-расмга қаранг): • FTTA (Fiber To The Apartment) — яшайдиган уйнинг хонадонигача оптик кабел толасини ўтказиш; • FTTB (Fiber To The Building) — биногача оптик кабел толасини ўтказиш; • FTTC (Fiber To The Curb) — кабелли шкаф ўрнатилган жойгача оптик кабел толасини ўтказиш; • FTTH (Fiber To The Home) — яшайдиган уйгача оптик кабел толасини ўтказиш; • FTTO (Fiber To The Office) — офисгача оптик кабел толасини ўтказиш; 5.7-расмда FTTH технологияси бўйича Интернетга уланишни ташкил этиш тамойили кўрсатилган. OLT - optical line terminal –оптик линия терминали (якуни), станцияда жойлашган, протоколларни қайта ишлашни, транспортлаштиришни ва ахборотли хизматлар оқимини тақсимлашни амалга оширади. ONU - optical network terminator –оптик тармоқ блоки, уланиш тармоғи томонда жойлашган ва абонентларга тармоққа уланишни тақдим этиш учун хизмат қилади. OLT ва ONU оптик узатиш тизими орқали уланади, OLT, ONU ни бошқаради, бир нечта ONUга уланиши мумкин. Ҳар бир уйда, махсус ажратилган оптик толали кабел билан сплиттерга уланган ONT ўрнатилган. Слиттер бир нечта (<100) уйлардан чиққан толаларни, ТК провайдери томонидаги OLT билан битта умумий оптик кабел орқали улайди. 6-расм. FTTx тармоқларини қуриш варианти. 7-расм. FTTH бўйича интернетга уланиш.  OLT, оптик/электрик ўзгартиришни тақдим этади ва интернетга интернет-провайдермаршрутизатори орқали уланади. ONTга уланган абонентлар уй маршрутизаторларига уланади ва уй маршрутизатори орқали Интернетга уланиш имконига эга бўлади. PON архитектурасида OLT дан сплиттер орқали жўнатилган барча пакетлар, сплиттер орқали қайтарилади. АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ 1.ComputerNetworkingATopDownApproach. James. F. Kuross. Pearson Education 2013. 2.Олифер В.Г., Олифер Н.А. Компьютерные сети.Принципы, технологии, протоколы. 3-е изд. СПб.: Питер,2006- 958 с. 3.Арипов М. ва бошқалар. Ахборот технологиялари. Тошкент: Ношир, 2009368б. 4.Семенов Ю.А. Протоколы Интернет.М.: Горячая линия-Телеком,2001.- 1100 с. 5.Садчикова С.А. IP-ТЕЛЕФОНИЯ. Учебное пособие для студентов специальностей 5А522202, 5А522203, 5А522205, 5А522216. Ташкент. ТУИТ.2008