logo

Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида сув ресурсларидан фойдаланиш даражаси ва уни оптималлаштириш йўллари

Загружено в:

23.09.2019

Скачано:

0

Размер:

141.9775390625 KB
Иқтисодиётни модернизациялаш шароитида сув ресурсларидан фойдаланиш даражаси ва уни оптималлаштириш йўллари  МУНДАРИЖА  КИРИШ  1-БОБ Ўзбекистонда иқтисодиётни модернизациялашнинг асосий йўналишлари.  1.1 Иқтисодиётни модернизациялаш-барқарор ривожланиш омили.  1.2 Иқтисодиётни модернизациялашнинг мазмуни ва асосий параметрлари  2-БОБ Иқтисодиёт тизимида қишлоқ хўжалигини модернизациялашнинг шарт-шароитлари  2.1Ўзбекистонда сув ресурсларидан фойдаланиш даражаси ва кўрсаткичлари.  2.2Сув ресурсларидан фойдаланиш ва уларни муҳофаза қилиш самарадорлигини ошириш тадбирлари.  2.3 Иқтисодиётни модернизация қилиш шароитида сув ресурсларини барқарор бошқариш ва муҳофаза қилиш.  Хулоса ва таклифлар  Фойдаланилган адабиётлар рўйхати  КИРИШ Сув — ҳаёт манбаи. Азалдан халқимиз сувни табиатнинг бебаҳо неъмати деб билган ва уни тежаб, оқилона фойдаланишга эътибор берган. ХХ асрга келиб, инсоннинг табиатни бўй сундиришга уриниши, иқлим ўзгариши, сувнинг қишлоқ хўжалиги ва саноатда исроф қилиниши, айрим давлатларнинг ундан сиёсий мақсад ларда фойдаланиши жиддий хавф-хатар туғдирмоқда. Маълумотларга кўра, ҳозир дунёнинг 1 миллиарддан кўп роқ аҳолиси тоза ичимлик сувисиз қийналаётир. Бутун жаҳон Сув Кенгаши маълум қилишича, 2050 йилга бориб сайёрамиз аҳолисининг уч дан икки қисми чучук сув танқислиги муаммосига дучор бўлади.  Мавзунинг долзарблиги. Мамлакатимизда қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқариши асосан суғориладиган Ерларда олиб борилади. Ялпи қишлоқ хўжалиги маҳсулотларининг 98 фоизи суғориладиган ерлардан олинмоқда. Мамлакатда бир йилда ўртача 60 млрд. кубометр сув олинади, унинг 90 фоизи қишлоқ хўжалигида, қолган қисми эса аҳоли таъминоти, саноат, қурилиш ва иқтисодиётнинг бошқа тармоқларида ишлатилмоқда. Аҳоли сонининг ўсиши, янги саноат корхоналари қурилиши туфайли муттасил ошиб бораётган сувга бўлган талаб қишлоқ хўжалигида берилаётган сув ҳисобидан қондирилмоқда. Ўзбекистон сув хўжалигининг ўзига хос хусусияти шундаки, мамлакатда фойдаланилаётган сув ресурсларининг 10-12 фоизигина мамлакат ҳудудида шаклланади, қолган 88 – 90 фоизи эса қўшни давлатлардан оқиб келади. Шунинг учун ҳам олинаётган ҳар бир кубометр сувдан самарали фойдаланиш ва умуман, сув хўжалиги мажмуаси самарадорлигини ошириш доимо муҳим масала бўлиб келган ва шундай бўлиб қолмоқда.  Битирув малакавий ишининг мақсади: иқтисодиётни модернизациялаш шароитида сув ресурсларидан фойдаланиш даражаси ва уни оптималлаштириш йўллари тўғрисида статистик маълумотлар, ҳамда амалга оширилаётган ишлар таҳлили асосида илмий таклиф ва амалий тавсиялар ишлаб чикишдан иборат. Модернизациялаш, техник ва технологик қайта қуроллантиришнинг тасдиқланган тармоқ дастурлари. Тармоқлар Лойиҳалар сони, дона Лойиҳалар қиймати, млн. долл. Пахта тозалаш саноати 41 129,7 Тўқимачилик саноати 65 477,7 Ёғ-мой саноати 63 31,7 Кимё саноати 30 291,7 Автомобиль саноати 26 255,1 Қурилиш материаллари саноати 36 343,1 « Ўзметкомбинат » акциядорлик и/ч бирлашмаси 9 49,0 Фармацевтика тармоғи 45 26,5 Навоий тоғ-кон металлургия комбинати 26 892,1 Олмалиқ тоғ-кон металлургия комбинати 13 405,3 Қишлоқ хўжалик машинасозлиги 13 28,0 Темир йўл тармоғи 18 1734,2  Асосий дехкончилик махсулотларини ишлаб чиқариш (барча хўжаликлар буйича, минг т.) Махсулот тури 1991 й. 2000 й. 2005 й. 2006 й. 2007 й. 2008 й. 2009 й. 2010 й. 2010 й. 1991 й.га нисбата н Пахта 4646,0 3002,4 3728,4 3600,6 3683,4 3400,6 3401,9 3442,8 74,1 Донли 1908,2 4101,4 6401,8 6546,7 6643,1 6621,6 7391,6 7447,1 390,3 Картошка 351,2 731,1 924,2 1021,0 1188,9 1398,7 1530,9 1692,9 482,0 Сабзавот 3348,0 2644,7 3517,5 4294,1 4691,9 5221,3 5710,3 6346,4 189,5 Мева 516,6 790,9 949,3 1182,2 1270,0 1402,7 1544,5 1710,3 331,1 Узум 480,4 624,2 641,6 803,5 878,9 792,5 900,5 987,3 205,5 Полиз 925,8 451,4 615,3 744,1 840,9 981,3 1071,3 1182,4 127,7  Дехкон хужалиги Фермер хужалигиКишлок хужалиги корхонаси ТАВСИЯ Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги сугориш тизимларининг бассейн маъмурияти ва сувдан фойдаланувчилар уюшмалари билан биргаликда сувни тежаш чора-тадбирлар амалга ошириши, жумладан: Қопламасиз канал ва ариқлар орқали инфильтрация энг кам миқдорга келтириши; Замонавий сув сарфи жиҳатидан самарадор сугориш усулларини татбиқ қилиши зарур. ИСРБ сув самарадорлигини айниқса арид жойларда оширишга ёрдам беради. Бу чора нафақат ичимлик сувни етказиб беришни, балки қишлоқ хўжалиги ва бошқа ишлаб чиқариш тармоқларининг оқилона талабини қондиришни, шунингдек атроф-муҳит талабларини қондиришни таъминлаши шарт. ЭЪТИБОРИНГИЗ УЧУН РАХМАТ !