logo

Umumta’lim maktablari 5-9- sinf geografiya darslarini o’rganishda “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan foydalanish

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

2161.7802734375 KB
Umumta’lim maktablari 5-9- sinf geografiya darslarini o’rganishda “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan foydalanish . www.arxiv.uz  Mundarija:  Kirish……………………………………………………………………………….3  I bob. Umumt’alim maktablarida “ Geografiya ”fan oyliklarini o’tkazish………  I.1. Umumta’lim maktablarida “ Geografiya ”fan oyliklarini o’tkazish rejalarini tuzish……………………………………………………………………………….  I.2. Geografiya fanini o’rganishda tadbirlarning tutgan o’rni……………………..  II bob. Umumta’lim maktablari 5-9- sinf geografiya darslarida “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan foydalanish…………………………………………………………….  II.1. 5-sinf “Tabiiy geografiya boshlang’ich kursi ni” o’rganishda“O’quv ko’rgazmali qurollar”dan foydalanish………………………………………………  II.2. 6-sinf “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi” kursini o’rganishda “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan foydalanish…………………………………  II.3. 7- sinf “O'rta Osiyo va O'zbekiston tabiiy geografiyasi” kursi ni o’rganishda “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan foydalanish……………………………………  II.4. 8-sinf “O'zbekistonning iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi” kursi ni o’rganishda “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan foydalanish……………………………………  II.5. 9-sinf "Jahon iqtisodiy va ijtimoiy geografiyasi" kursi ni o’rganishda “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan foydalanish……………………………………………..  Xulosa………………………………………………………………………………  Foydalanilgan adabiyotlar………………………………………………………….. www.arxiv.uz  Mavzuning dolzarbligi. Kadirlar tayyorlash milliy dasturi asosida ta’lim sohasida olib borilayotgan izchil islohatlar yurtimizda zamon talablariga mos keladigan malakaliy mutahasislar tayyorlash va ularni kamolga yetkazishni talab etadi. Umumta'lim maktablarining 5-9 sinflarida gеografiya kurslarini o’rganish uchun “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan foydalanish o’quvchilarni chuqur bilim egasi bo’lishida asosiy omillardan hisoblanadi. 5-sinif o’quvchilari Yer - quyosh sistemasidagi sayyoralar; Joyda mo’ljal olish xaritalar bilan ishlash xarita turlari va ularning shartli belgilarini o’qish bo’yicha yetarli bilimlarga ega bo’ladilar 6-sinif o’quvchilari “Materiklar va okeanlar tabiiy geografiyasi ”kursida Materiklar va okeanlarni geografik joylashgan o’rnini tabiatini atroflicha o’rganadilar.7-sinf o’quvchilari O’rta osiyo va O’zbekiston tabiiy geografiyasi kursida tabiiy geografik o’lkalarni bir-biriga taqqoslab o’rganadilar ; 8-sinf o’quvchilari O’zbekiston iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi kursini o’rganishda O’zbekiston iqtisodiy rayonlariga alohida to’htalib o’tiladi. 9-sinlar Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi kursining o’rganishda regional qisimlar ham o’rganiladi va bularning hammasi “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan keng foydalanish orqali o’rganiladi va mustahkamlanadi. Umumta’lim maktablarida geografiya ta’limida darslarni yuqori saviyada o’tkazish xar bir mavzuni sodda tushunarli tarzda yetkazib berishda “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan foydalanish, yangi inovatsion pedagohgik texnologiyalardan samarali foydalanish bugungi kunda dolzarb masalalardan biridir. www.arxiv.uz  Mavzuning o’rganish obyekti va predmeti .Umumta’lim maktablarining 5-9-sinf o’quvchilari, 5-9-sinf gеografiya kurslarini o’rganish , unda darslar 5 ta kurs 306 soatga mo’ljanlangan, xaftasiga ikki soatdan o’rganiladi.Ob’ekt etib“O’quv ko’rgazmali qurollar”(slaydlar, multimediyalar, kinofilimlar,plakatlar, diogrammalar,tarqatmalar) hisoblanadi.  Mavzuning maqsadi va vazifalari . Umumta’lim maktab o’quvchilari g е ografiya ta’limining el е m е ntar tushunchalaridan boshlab Jahon iqtisodiy-ijtimoiy geografiyasi kursining o’rganishda regional qisimlar ham o’rganiladi . Xususan, tabiatshunoslik darslarida tabiat jonli va jonsiz tabiat xaqida y е r yuzasi past- balandliklari ob- havo issiqlik ,yorug’lik ,namlik, tabiat zo’nalari xaqida dastlabki tushunchalarga ega bo’ladilar . 5-sinfda G е ografiya fan sifatida o’rgana boshlanadi. Unda o’quvchilarga bu fanning paydo bo’lish tarixi, fanni o’rganishni ahamyati, fanni rivojlainishiga xissa qo’shgan sayyox olimlar orasida ota bobolarimizni xizmatlari borligini e’tirof е tuvchi malumotlar borligini bilib oladilar. Biz bu borada 5-9- sinf o’quvchilari g е ografiya kurslarini o’rganishlarida “O’quv ko’rgazmali qurollar”dan keng foydalanish BMIni asosiy maqsadi hisoblanadi. www.arxiv.uz  BMI ning ilmiy yangiligi . Umumta’lim maktablarning 5-9 sinflarida“ geografiya kurslarini “o’rganish uchun yangi inovatsion pedagohgik texnologiyalardan samarali foydalanish va ko’rgazmali qurollardan foydalanib bajarish xar bir “O’quv ko’rgazmali qurollar” yordamida o’rganib,mustahkamlab borilishi Tadqiqotning ilmiy yangiligi hisoblanadi.  BMI ning tarkibiy tuzilishi . BMI kirish, ikki bob, xulosa va foydalanilgan adabiyotlar ro’yxatidan iborat. Unda “O’quv ko’rgazmali qurollar”va dars ishlanmalari mavjud. Adabiyotlar ro’yhati 25 ta manbani o’z ichiga oladi. BMI ning umumiy hajmi …. betdan iborat. www.arxiv.uz  Umumta’lim maktablarida “ Geografiya ”fan oyliklarini o’tkazish rejaiga asosan 5-sinf jamoasi” Kolumbdan 20 yil avval Amerikaning ochilishi” 6-sinf jamoasidan” Xristofor Kolumbning g’arbiy Hindistonni Xristofor Kolumbning g’arbiy Hindistonni” 7-sinf jamoasi “Hindistonga dengiz yo’lining ochilishi  ” 8-sinf jamoasi “Amerika nega bunday nomlandi?  ” 9-sinf jamoasi” Dunyo bo’ylab birinchi sayoxat Tinch okeaniga chiqish”mavzulari yuzasidan ochiq leksiyalari tinglandi.Fan oyligi yakunida g’olib jamoalar qimmqtbaho sovg’alar bilan taqdirlanadi.  Buyuk geografik kashfiyotlar davri  XV asr o'rtalaridan XVII asr o‘rtalarigacha bo’lgan davr - Buyuk geografik kashfiyotlar davri deb ataladi. Bu davrda quruqlikda va dengizda ko'plab muhim kashfiyotlar qilingan. Bu davrning eng muhim kashfiyoti shubhasiz, Xristofor Kolumb tomonidan Amerikaning kashf qilinishidir. www.arxiv.uz  I.2 Geografiya fanini o’rganishda tadbirlarning tutgan o’rni  “ OLTIN TOJ “tadbir senariysi  Umuumta’lim maktai faollar zali bayramona bezatilgan .  Tadbirga barcha maktai ma’muriyati va faol o’quvchilar va tadbir ishtirokchilari 7-sinf o’quvchilari tashrif buyurdilar.  Tadbirni ochib berish uchun so’z maktab direktori Z.Mirzayeva ga berildi.o’z so’zlarida barcha tadbir qatnashchilarini mustaqilligimizni 22 yillik to’yi bilan qizg’in tabrikladi.Barcha o’qituvchilarni va o’quvchilarga yangi o’quv yilida rejalashtirgan barchaishlarini amalgam oshirishida ulkan muvofaqiyatlar tilash bilan birga tadbir ishtirokchilariga omadlar tiladi.  Tadbir ishtirokchilari sahnaga taklif etildi.  1-ishtirokchi Mahkamova Nigora  2-ishtirokchi Orifjonova Nazira  3-ishtirokchi Yo’ldasheva Oydin  4-ishtirokchi Iskandarova Rohatoy www.arxiv.uz  1. “Childuxtoron”- ( O`rta Osiyoning eng chekka janubiy nuqtasi (forschadan – “Qirqqiz” degan ma’yoni bildiradi)  2. “Turkiston ”-( hozirgi “O`rta Osiyo”- tabiiy geografik ma’noda o‘tmishda qo‘llab kelingan “Turkiston ” degan nomga to‘g‘ri keladi)  3. “Qoragiyo botig‘i ”- ( O`rta Osiyoning eng past nuqtasi – Kaspiy dengizi bo‘yida joylashgan yarim orol).  4. “Berk havza”- ( O`rta Osiyoga nisbatan aytilgan, o‘ziga xos xusisiyatlardan biri)  5. “Tog‘li Badaxshon”( Tojikiston respublikasidagi yagona avtonom viloyat ) www.arxiv.uz  sho'r suv muz shakilda chuchuk suv 97% 2% 1% www.arxiv.uz  3. Dunyo siyosiy haritasidagi o’zgarishlardan yana biri XX asrning ikkin chi yarmida bir qator mamlakatlarni nomi va poytaxtlarini o’zgarishidir.  ESKI NOMI YANGI NOMI Yuqori Volta Burkina Faso Bogota Santa-Fe-De-Bogota Fil suyagi qirg’og’i Kot-D-Ivuar Yashil burun orollari Kabo Verde Birma Myanma Vila Port vila Tarava Bayri ki www.arxiv.uz  Х ulosa  Ushbu BMI 5-9sinf “Geografiya kurslari” materiallarini rejalashtirishga, darslarni “O’quv ko’rgazmali qurollar” yordamida mustahkamlab borishga va o’quvchi ongida o’rganilgan mavzu muxirlanib qolishiga bag’ishlangan bo’lib, umumiy o’rta ta’limning davlat ta’lim standarti va o’quv dasturiga mos ravishda mo’ljallab”(slaydlar,multimediyalar,kinofilimlar,plakatlar,diogra mmalar,tarqatmalar) keng foydalanib yozishga harakat qildik.  Shuning uchun ham mazkur BMI bevosita davlat dasturidagi barcha bilim, ko’nikma va malakalarning o’quvchilarga yetkazishda geografiya o’qituvchilariga eng yaqin qo’llanma bo’lib qolishini hohlayman. O’qituvchi BMIda darslikdagi materiallarini to’ldirishda”(slaydlar, multimediyalar, kinofilimlar,plakatlar, diogrammalar,tarqatmalar) dan foydalanadilar. Darslarning yangi pedagogik texnalogiyalar asosida tashkil etishda aynan manashu “O’quv ko’rgazmali qurollar” dan foydalanish mumkin.  Ushbu BMI da I bob .Umumta’lim maktablarida “ Geografiya ”fan oyliklarini o’tkazish. www.arxiv.uz  I.1 Umumtalim maktablarida “ Geografiya ”fan oyliklarini o’tkazish rejalarini tuzish.U bevosita dastur talablaridan kelib chiqqan holda zamonaviy pedagogik tehnalogiyalar asosida darslardagi eng asosiy vazifa dars maqsadining aniq belgilashdan boshlanadi. Maqsad noaniq belgilansa dars mazmuni o’z-o’zidan zamon talablariga javob bera olmaydi.Dars mazmuniga oid zarur ko’rgazmali qurollardan foydalanish maqsadga muvofiqdir. Albatta o’quv ko’rgazmalar bevosita mavzuga moslab va o’quvchilarning imkoniyatlari asosida tanlanadi.  BMI xar bir “O’quv ko’rgazmali qurollar” o’ziga hos bo’lgan o’quv shakillari va mashg’ulotning bajarish usullari tavsiya etilgan. O’qituvchi sinf o’quvchilarining pedagogik- psixalogik hususiyatlari va qiziqishlarini etiborga olgan holda “O’quv ko’rgazmali qurollar” ni tashkil etish maqsadga muvofiqdir. www.arxiv.uz  Daryo nomlari suv sarfi  Amudaryo 2500 m3/sek  Sirdaryo 1200 m3/sek  Zarafshon 164 m3/sek  Qashqadaryo 50 m3/sek  Surxondaryo 52 m3/sek  Chirchiq 22 m3/sek  Ohangaron 23 m3/sek www.arxiv.uz ETIBORINGI Z UCHUN RAHMAT www.arxiv.uz