logo

Suyakli baliqlar sinfi - asosiy sistematik guruhlari va ahmiyati

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

401.3291015625 KB
MAVZU: Suyakli baliqlar sinfi: asosiy sistematik guruhlari va ahmiyati Reja : 1. Baliqlarning asosiy turkumlari 2. Baliqlarning ahamiyati 3. Baliqlarning kelib chiqishi ForelBAKRA, YA'NI SUYAK-TOG'AYLI BALIQLAR TURKUMI. Bu turkumga mansub baliqlarning xipcha va cho'ziq tanasi bo'ylab orqa, yon va qorin tomonida 5 qator romb shaklidagi suyak plastinkalar joylashgan Boshining oldingi tomoni uzun tumshuqni hosil qiladi. Og'iz teshigi boshining ostki tomonida joylashgan. Skeleti asosan tog'aydan iborat, lekin bosh qutisi suyak bilan qoplangan. LOSOSSIMONLAR TURKUMI. Losossimonlarga o'q skeleti va bosh qutisi qisman suyakka aylangan baliqlar kiradi. Orqa suzgich qanoti ortida у ana bitta suzgich qanoti bo'ladi. Bu turkumning ko'pchilik turlari ko'payish davrida dengizlardan chuchuk suvlarga o'tadi. Dengizlarda yashovchi losos, keta, bukri baliq (gorbusha) ham shu turkumga kiradi. Sirdaryo va Amudarvoda gulmoyi ya`ni forel ham tarqalgan. Losos Karpsimonlar turkumi. Tana skeleti suyakdan iborat. Bu turkurnmng valallan barcha suv havzalarida keng tarqalgan bo'lib, bir necha yuzlab turlarni o'z ichiga oladi. Biz tanishib chiqqan zog'orabaliq ham shu turkumga kiradi. Orol dengizi, Zarafshon, Amudaryo va Sirdaryo havzalarining daryo va ко 'llarida uchraydigan mo'ylovbaliq;. tog daryolar va soy`larda tarqalgan qorabaliq; Orol dengizi sohillarida, Sirdaryo, Amudaryi va Zarafshonning quyi oqimida yashaydigan moybaliq va oqcha baliq, shuningdek, Orol dengizi va unga quyiladigan daryolarda uchraydigan laqqa ham shu turkumga kiradi. O'rta Osiyo suv havzalarida uzoq Sharq daryolaridan oq amun va xumbosh baliq keltirib iqlimlashtirilgan (rasm). Panjaqanotlilar turkumi. Panjaqanotlilar skeleti va suzgichlarining tuzilishi quruqlikda yashaydlgah umurlqalilar oyoqlariga o'xshab ketadi. Bu turkumrting yagona vakili -Latimeriya Hind okeanining Afrika sohili yaqinidan topilgan. Uni o`rganish quraqlikda yashovchi umurtqali hayvonlarning kelib chiqishini tushuntirishda katta ahamiyatga ega. Baliqlarning ahamiyati. Baliq go`shti va ikrasi xushta'm taom hisoblanadi. Ayniqsa osetrsimonlar va losossimonlar go`shti va ikrasi qadrlanadi. Jahon bo`yicha har yili 50 mln tonnaga yaqin baliq ovlanadi. Baliqlarning asosiy qismi dengizlardan ovlanadi. Baliq ovlash uchun maxsus kemalar - traulerlardan foydalaniladi. Ovlanadigan baliqlarning asosiy qismi oziq-ovqat uchun ishlatiladi. Baliqchilik sanoati chiqindilaridan chorva mollari uchun baliq uni, qishloq xo'jaligi uchun o'g'it ishlab chiqariladi. Baliq moyi farmatsevtikada vitaminli dori hisoblanadi. O'zbekistonda baliqlar_ichki_suv havzalaridan ovlanadi. Zog'ora, oq amur, oqcha, xumbosh, oq sla, ilonbosh asosiy ovlanadigan baliqlar hisoblanadi. Tabiiy sharoitda baliqlar uvildirig'i va chavoqlari ko'plab nobud boiadi. Shuning uchun baliqlar maxsus zavodlarda urchitiladi va ma'lum davrgacha boqilib, so'ng tabiiy suv havzalariga qo'yib yuboriladi. Baliqlar tuxumi va yosh baliqchalarni boshqa suv havzalariga ko'chirib o'tkazish mumkin. Masalan, Uzoq sharq daryolaridan respublikamizdagi suv havzalariga oq amur. xumbosh^ ilonboshjcabi baliqlar olib kelib, iqlimlashtirilgan. Baliqlarning kelib chiqishi. • Baliqlarning qadimgi ajdodlari lansetnikka o'xshash sodda tuzilgan xordalilar bo'lgan. Tarixiy rivojlanish davomida dastlabki xordalilardan juft suzgich qanotli hayvonlar pay do bo'lgan. Ular yirtqich hayot kechirishgan. O'lja axtarib faol hayot kechirishi natijasida ularning nerv sistemasi va sezgi organlari rivojlana borgan. Shu yo'l bilan baliqlar kelib chiqqan. Akula Okean seldi Skumbriya Treska Skat Kambala Sevryuga E`tiboringiz uchun rahmat!