logo

Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат курсининг предмети. Объекти ва вазифалари, асосий категориялари

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

4141 KB
"Педагогик технологиялар ва педагогик маҳорат" курсининг предмети. Объекти ва вазифалари, асосий категориялари. Педагогик технологияларнинг моҳияти  Педагогик технологиялар тушунчаси.  Педагогик технологияларнинг ривожланиши тарихининг босқичлари.  Педагогик технологияларнинг принциплари.  Педагогик технологияларнинг аспектлари.     Технология – бу бирон-бир ишда ҳунармандликда, саънатда (изохли луғат) ишлатилатиладиган усуллар тўплами. Педагогик технология – бу ўқув жараёнини мазмунли амалга ошириш жараёнидир (В.П.Беспалько ).  Технологик ўқитиш – бу дидактик тизимнинг процессуал таркибий қисмидир (М.Чошанов) Технология – бу моҳирлик, билимдонлик, кайта ишлаш методларини тўплами, холатларини ўзгартириш санъатидир (В.М.Шепель)Педагогик технология – ўқитиш натижаларига эришиш жараёнини ёритишдир (И.П.Волков)  Педагогик технологиялар ёрдамида ўқув жараёнини оптималлаштириш ва қайта тиклаш юз беради, унинг зарурий белгиси сифатлари бўлиб, самарадорлик, тизимлилик ҳамда қайта тиклаш элементлари ишлатилади.  диагностик–берилган мақсадга аниқ йўналтирилган ўқув жараёнини ташкил этишнинг тикланувчан усулларидир, яъни педагогик технология ўқув жараёнининг технологияси сифатида кўрилади.  -ўқув жараёни. - ўқув жараёнини ташкил этувчилари.  - ўқув жараёнини самарадорлигини таминлаш ҳамда оммавий таълим шароитларида ўқитишнинг режалаштирилган натижаларига эришишдир.  - оммавий таълим шароитларида ўқитишнинг зарур ва керакли самарадорлигига педагог томонидан эришиладиган ўқув жараёни сценарийсини ишлаб чиқишдир. ЯХЛИТЛИК КАФОЛАТЛАШ ЭГИЛУВЧАНЛИК ЛОЙИҲАЛАШ ТУГАЛЛАНГАНЛИ К Илмий аспекти (таълим жараёнининг мақсади,мазм уни, услубларини илмий жиҳатдан лойиҳалаш) Амалий аспекти (натижага эришиш жараёнининг мазмуни, услублари, тартибини ишлаб чиқиш, бу жараённинг тавсифини ифодалаш) Тавсифий аспекти (педагогик технологиял арнинг амалиётга тадбиқи