logo

Туристларга транспортида хизмат кўрсатишни ташкил қилиш курсининг мазмуни ва унинг вазифалари

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

302.5595703125 KB
«ТУРИСТЛАРГА ТРАНСПОРТИДА ХИЗМАТ КЎРСАТИШНИ ТАШКИЛ ҚИЛИШ» КУРСИНИНГ МАЗМУНИ ВА УНИНГ ВАЗИФАЛАРИ Режа: 1.Ўзбекистон миллий иқтисодиётида туризм тармоғининг ўрни 2.Транспортда хизмат кўрсатишнинг иқтисодиётдаги урни 3.Туристларга транспортда хизмат кўрсатишнинг мазмуни 4.Курснинг мақсади ва вазифалари  Ўзбекистон миллий иқтисодиётида туризм соҳасининг ўрни  Ҳозирги тушунчаларда қабул қилинган туризм XIX асрнинг охирига бориб шаклланган бўлсада, фақат ХХ асрга келиб у жадал суръатларда ривожланди ҳамда техника ва технологияларнинг ривожланиши, жамият муносабатларининг юксалиши натижасида у «ХХ аср феномени» номини олди. Сабаби... ва Фундаментал аҳамиятга эга бўлган...... Бутунжахон туризм ташкилоти (БТТ) бўйича Гаага декларацияси 1989-йилда биринчи маротаба туризмни қишлоқ хўжалиги, саноат, таълим, ижтимоий таъминот сингари устувор йўналишлар каби мамлакатни комплекс ривожлантириш режасининг таркибий қисми сифатида чора-тадбирлар қабул қилиш зарурлигини белгилади. Шундай қилиб бошқа ижтимоий- иқтисодий фаолият каби туризм расмий равишда тармоқ сифатида тан олинди ва давлат тамонидан эътибор қилиниши таъкидланди. т/р Хизмат турлари номи 2007 йил 2008 йил 2009 йил 2010 йил 2011 йил хажм млрд. сўм ўсиш суръат и % хажм млрд. сўм ўсиш суръат и % хажм млрд. сўм ўсиш суръат и % хажм млрд. сўм ўсиш суръат и % хажм млрд. сўм ўсиш суръат и %                           Хизматлар - Жами 14058,8 126,5 19292,0 116,5 25472,7 112,7 32749,8 115,1 41083,3 113,2   шу жумладан                     1 Савдо ва умумий овқатланиш 2441,9 122,5 3357,2 122,9 4442,0 118,7 6134,4 120,9 8607,5 118,6 2 Транспорт 4799,8 117,4 6448,7 108,6 8136,0 108,0 10547,0 113,0 12350,2 104,1 3 Алоқа ва ахборотлаштириш 841,6 153,6 1411,1 142,4 1694,6 109,8 2062,5 128,7 2630,0 139,9 4 Молия ва банк 869,2 166,2 1437,5 133,5 2061,4 120,5 2753,8 119,4 3507,2 118,6 5 Туризм ва саёҳат 31,8 168,2 40,5 111,3 48,1 111,3 50,1 117,6 64,1 127,3 6 Меҳмонхона 42,7 132,2 57,7 111,0 77,9 103,9 92,0 106,9 112,4 106,5 7 Коммунал 2066,9 104,8 2513,6 99,0 3372,5 98,1 3852,1 99,0 4781,0 99,9 8 Маиший 253,9 135,7 326,9 120,3 433,3 122,2 561,4 122,8 534,5 120,9 9 Автомобиль таъмирлаш 133,2 132,5 178,9 129,2 240,8 132,5 314,2 124,6 367,7 118,9 10 Бошқалар 2577,8 149,9 3519,9 123,8 4966,3 122,4 6382,3 116,6 8128,6 118,5Ўзбекистон Республикасининг ҳудудлари кесимида хизмат кўрсатиш соҳаси кўрсаткичларининг ўсиш динамикаси Туризм соҳаси миллий иқтисодиётнинг кўплаб тармоқларга билвосита таъсирини қуйидаги схема кўринишида акс этиш мумкин (1-чизма). ТУРИЗМ Транспорт Нашр Алоқа Тиббиёт Суғурта Ҳунармандчилик КўнгилочишАхборот СпортҚурилишЭкологияОвқатланиш СавдоМаданият Жойлаштирув 1-чизма. Туризм сохасининг иқтисодиётга билвосита таъсир кўрсатувчи турдош тармоқлар2842 28 46 3C0E0210 28 3B 01090B 3F180B 3C16 3B31 48090504 4917 4A1F10 3B0D1F 3D 33 Ўзбекистон Республикасининг «Туризм тўғрисида»ги қонунида туризм тушунчасига қуйидаги тарзда таъриф берилган: «Жисмоний шахснинг доимий истиқомат жойидан соғломлаштириш, маърифий, касбий-амалий ёки бошқа мақсадларда борилган жойда (мамлакатда) ҳақ тўланадиган фаолият билан шуғулланмаган ҳолда узоғи билан бир йил муддатга жўнаб кетиши (саёҳат қилиши)». Дархақиқат туризм-саёҳатнинг бир тури бўлсада, бироқ ўзига хос жиҳатларига кўра, маълум бир тавсифга эга бўлиб, унда иштирок этувчи шахс “турист”, деб номланади. ( фарқи Т.а. дарслигида берилган) Замонавий туризмнинг ўзига хос хусусиятларини белгилаш мақсадида, унинг муҳим таснифий белгиларини аниқлаб олиш зарур бўлади. Жумладан, географик ва туристик талаб йўналиши бўйича, сафар мақсади, ҳаракатланиш усули, туристларни жойлаштирув воситалари ва иштирокчилар сони бўйича, ташкилий- ҳуқуқий шаклларини таснифлаш мақсадга мувофиқдир. 1-жадвал Туризм соҳасининг таснифланиши № Таснифланадиган белгилар Туризм турлари 1 Географик ва туристик талаб йўналиши бўйича 1. . Миллий 2. . Халқаро 1.3. Ҳудудий (минтақавий) 1.4. Ички 1.5. Кирувчи 1.6. Чиқувчи 2 Мақсадлар бўйича 2.1. Тарихий обидалар туризми 2.2. Археологик туризм 2.3. Рекреацион туризм 2.4. Соғломлаштирувчи дам олиш 2.5. Малакавий иш туризми 2.6. Илмий туризм 2.7. Спорт туризми 2.8. Шоп-турлар 2.9. Диний туризм (ҳаж сафари, зиёрати) 2.10. Қўмсаш, соғиниш туризми 2.11. Экотуризм 2.12. Овчилик туризми 2.13. Гастрономия туризми 2.14. Сафари туризми 3 Молиялаштириш манбаи бўйича 3 .1. Ижтимоий туризм 3.2. Тижорий туризм 4 Ҳаракатланиш усули бўйича 4.1. Яёв 4.2. Авиатранспорт 4.3. Денгиз транспорти 4.4. Дарё транспорти 4.5. Авто тарнспорт 4.6. Темир йўл транспорти 4.7. Велосипед транспорти 4.8. Уловларда 4.9. Аралаш 5 Жойлашув воситалари бўйича 5.1. Отелларга, меҳмонхоналарга 5.2. Мотелларга 5.3. Пансионатларга 5.4. Кемпингларга 5.5. Палаткаларга 5.6. Ротелларга 5.7. Ботелларга 5.8. Санаторийларга 5.9. Флотелларга 5.10. Хостелларга 5.11. Отел-клубларга 5.12. Турбазаларга 5.13. Туристик уйларга 5.14. Аппартаментлар 6 Иштирок этувчилар сони бўйича 6.1. Индивидуал-якка 6.2. Оилавий 6.3. Гуруҳлар бўлиб 7 Ташкилий шакллари бўйича 7.1. Ташкил этилган 7.2. Ташкил этилмаган Транспортда хизмат кўрсатишнинг иқтисодиётдаги ўрни Ҳозирги вақтга келиб туризм ҳалқ хўжалигининг асосий тармоқларидан бири (нефть саноати ва автомобилсозликдан кейин) бўлиб қолди. Баъзи давлатлар бюджетининг асосий (50% дан юқори) қисмини туризмдан келадиган даромад ташкил қилиб, давлат иқтисодиётини юқори поғонага кўтаришда муҳим аҳамиятга эга. Хусусан, Ўзбекистонда ҳам туризмни ривожлантиришга катта аҳамият берилмоқда 1999 йил 15 апрелда «Ўзбекистонда 2005 йилгача бўлган даврда туризмни ривожлантириш давлат дастури» қабул қилинган. Тухлиев И.С. Туризм асослари. Услубий қўлланма. Самарқанд.: СамИСИ, 2008 й., Хошимов М.А. «Туристларга транспорт хизмати кўрсатишни ташкил қилиш» Ўқув- услубий мажмуа. Самарқанд. СамИСИ. 2011 йил.    Транспорт саёҳати турли хил транспорт воситаларидан фойдаланиб, ишлаб чиқилган йўналишлар бўйича туристлар гурухларининг саёҳатидир. Транспорт саёҳатлари ҳаракатланиш йўналиш(маршрут)и, фойдаланилаётган транспорт тури, йўналиш трассасининг қурилиши, Саёҳатнинг муддати, мавсумийлик ва бошқалар бўйича таснифланади. Мобил транспорти тури сифатида автобус ва енгил автомобилдан мустақил йўналишлардаги каби туристларни аэропорт (вокзал)дан меҳмонхонага ёки аксинча, олиб бориб қуйишда кенг фойдаланилади.  1- жадвал  Ташкиллаштирилаётган турларда транспорт воситаларининг солиштирма тавсифи     Қулайликлари  Ноқулайликлари  Авто-  турлар  Юқори ҳаракатчанлиги;  Имконият, йўллардаги бекатлар;  Юқори даражадаги ахборотлиги.     Қўлайлик даражасининг пастлиги;  Атроф-муҳитнинг ифлосланиши;  Керакли транспорт визаларини олишнинг шартлиги;  Катта бўлмаган ҳаракат тезлиги;  Хавфлилик даражасининг юқорилиги.     Хозирги вақтда ҳаво транспортидан фойдаланишда 400 дан ортиқ авиакомпаниялар фаолият олиб бормоқда. Ўзбекистонлик сайёхлар ТУ-134, ИЛ-62, «Боинг», АН-24, АН-16 самолётларидан фойдаланадилар. Туризм ривожланган давлатларда туристик мақсадларда вертолётлардан ва бошқа ҳавотранспорти воситаларидан: дирижабль, ҳавошарлари, парапланлар, дельтапланлар ва хокозолардан фойдаланилади. Самолётдаги комфорт шароитлар, овқатланиш ва бошқа омилларига кўра жойлар қуйидаги синфларга бўлинади: биринчисинф (F), бизнес синф, иқтисодий синф (У), бошқалар.  Туристик мақсадда ҳаво йўллари орқали амалга ошириладиган сайёҳатлар мунтазам, мавсумий ва бир марталик кўринишларда амалга оширилади. Миллий ёки алоҳида авиакомпанияларда турли хил кўринишдаги имтиёзлар жорий этилган: яъни мавсумий, корпоратив, болали йўловчилар, гурухлар, ёш оилалар ва бошқалар учун. Курснинг мақсади ва вазифалари    «Туристларга транспорт хизмат кўрсатишни ташкил қилиш» фанининг асосий мақсади ички ва халқаро туризмда транспорт хизмат хизматларини амалга оширишда туристларнинг эҳтиёжларини тўла қондиришдан иборат булган масалаларни талабаларга ургатиш.  Ушбу мақсадни амалга оширишда қуйидаги вазифалар қўйилади :  Туристларга хаво транспортида хизмат кўрсатиш  Авиачипта – авиаташиш тўгрисидаги шартномани тасдикловчи хужжат  Авиачипталарни бронлаштириш замонавий тизимлари  Хаво лайнерларида кўрсатиладиган хизматларнинг асосий турлари  «Ўзбекистон хаво йўллари» МАКда йўловчилар ташиш  Харакатланадиган таркиб таснифи хамда туристик автобусларга кўйиладиган талаблар  Туристларга сув транспортида хизмат курсатиш  Туристларни хайвонларда ташиш  Саёхатларда хавфсизликнинг умумий масалалари  Буюк ипак йулидаги транспорт воситалари