logo

Investitsiya siyosatini amalga oshirishda maqsadli davlat investitsiya dasturlarining o’rni

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

9781 KB
Tursunboyev Saidfattoh www.arxiv.uz www.arxiv.uz Investitsiya sohasidagi qonunchilik. Investitsiya munosabatlarini davlat tomonidan tartibga solish www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz Tashkiliy – huquqiy jihatdan davlat siyosatining bu sohasi uning tegishli idoralari tomonidan ushbu siyosatning maqsad va vazifalari amalga oshiriladigan faoliyatdir. Investitsiya dasturining tashqi tomoni ham bor bo’lib, u iqtisodiyotni zamonaviy texnika, texnalogiya va ishlab chiqarishni tashkil etish asosida jadal rivojlantirish vazifasini hal etish uchun iqtisodiyotga chet el investitsiyalarini jalb etishni o’z ichiga oladi. Bu vazifani qo’shma korhonalar barpo qilish, ya’ni to’g’ridan –to’g’ri xorijiy hususiy investitsiyalardan foydalanish yo’li bilan hal etish mumkin. Shu munosabat bilan xorijiy investitsiyalarni huquqiy tartibga solish masalalari dolzarblashadi. Aniq, samarador va xayotiy rioya qilinadigan qonunlariga ega bo’lgan ochiq va liberal investitsiya dasturi xorijiy investitsiyalarni jalb etishning qudratli qurolidir. Bunday siyosatni ishlab chiqish respublikaning asosiy vazifalaridan biri bo’lib qolishi kerak. www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz O’zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 420 – sonli “O’zbekiston Respublikasi investitsiya dasturini shakillantirish va amalgam oshirish bo’yicha me’yoriy huquqiy hujjatlarni tasdiqlash to’g’risida”gi qarori ishlab chiqildi. Unga ko’ra O’zbekiston Respublikasi investitsion dasturi ijtimoiy – iqtisodiy rivojlanishini prognozlashning muhim qismi bo’lib davlat investitsiya siyosatining asosiy yo’nalishlarini aks ettiradi. Dasturning asosiy maqsadi bo’lib, O’zbekiston iqtisodiyotini dinamik rivojlanishiga, O’zbekiston iqtisodiyotining zarur strukturaviy o’zgarishlarini amalga oshirishga,iqtisodiyotga yo’naltirilgan investitsiyalar asosida jahon iqtisodiy tizimiga keng integratsiyasi, tabiy mineral xom ashyo, moliyaviy, moddiy va mehnat resurslaridan oqilona foydalanishga erishish xisoblanadi. Dastur quyidagilarni o’z ichiga oladi: kapital qo’yilmalarni moliyalashtirish manbalari yordamida prognoz qilish; muhim investitsion takliflarning taqqoslama ro’yhati; investitsion loyihalarining manzilli dasturi. www.arxiv.uz www.arxiv.uz www.arxiv.uz O`zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014 yil 17 dekabrdagi "O`zbekiston Respublikasining 2015 yil uchun investitsion dasturi to`g`risida"gi PQ-2264-sonli qaroriga muvofiq tasdiqlangan 2015 yilda yangi, amaldagi ishlab chiqarish korxonalarini qurish, modernizatsiyalash va rekonstruksiya qilish bo‘yicha yirik investitsion loyihalarning Manzilli dasturidan ko'chirma;.11.2014 y. № PQ-2264. www.arxiv.uz www.arxiv.uz XULOSA Vatanimiz ravnaqi, Xalqimiz farovobligini ta’minlash maqsadida mamlakatimizda chet el investitsiyasini jalb etishning tegishli tashkiliy-Xuquqiy, institutsional tuzilmalari va inftatizimni yaratish hamda mavjud shart-sharoitlarni izchil rivojlantirish borasida keng ko’lamli ishlar amalga oshirilgan.Ayniqsa, bunda qonuniy kafolatlarni yaratish alohida ahamiyat kasb etadi. Mamlakatimizda ushbu sohani huquqiy tartibga soluvchi “Chet el investitsiyalari to’grisida”gi Qonun hamda bir qator boshqa qonun hujjatlari qabul qilindi. Ushbu qonunlarni qabul qilish,ularga zamon talablariga mos ravishda uzgarish va qo’shimchalar kiritib boorish sababi bitta-qaerda imtiyoz,qayerda sharoit bo’sa,qonuniy kafolat beriladigan bo;lsa, shu yoqqa investitsiya keladi. “Chet el investitsiyalari to’grisida”gi Qonun yigirema ikki moddadan iborat bo’lib ,uning o’ninchi moddasida chet ellik investorlarning huquqlari alohida belgilab qo’yilgan. O’zbekistonda horijiy investitsiyalarni jalb qilish va tartibga solishda O’zbekiston Respublikasining “Chet el investitsiyalari to’grisida”, “Chet ellik Investorlar huquqlarining kafolatlari va ularni himoya qilish choralari to’grisida”, “Investitsiya faoliyati to’grisida”gi Qonuniy va boshqa qonun hujjatlari uning huquqiy asosi bo’lib xizmat qiladi Investitsiya deyilganda barcha turdagi milliy va intellectual boyliklar tushunilib, ular tadbirkorlik faoliyati ob’ektlariga yo’naltirilib daromad keltirishi yoki biror-bir ijobiy samaraga erishishi zarur. Investitsiya kiritishdan asosiy maqsad daromad olish va ijobiy ijtimoiy samaraga erishishdir. Investitsiya to’g’risida O’zbekiston Respublikasida qabul qilingan qonunda ko’rsatilishicha, invetitsiya buiqtisodiy samara olish yoki ijobiy ijtimoiy natijaga erishish uchun sarflanadigan pul mablag’lari, banklarga qo’yilgan omonatlar, paylar, qimmatli qog’ozlar, texnologiyal, mashinalar asbob- uskunalar, litsenziyalar va samara beradigan boshqa har qanday boyliklardir Investitsiya munosabatlarining davlat tomonidan tartibga solinishi huquqiy sharoitlar yaratish, ushbu faoliyatni yuritish uchun kafolatlar berish, bu faoliyat sub’ektlarini sug’urtalash va boshqa vositalar orqali ijtimoiy yoki manfaatlarini amalgam oshirish yo’lida tashkil etiladi. Investitsiya faoliyatining sub’yektlaridan biri investor bo’lib, u o’z mablag’larini , qarzga olingan va jalb etilgan mablag’larni, mulkiy boyliklarni va ularga doir huquqlarni, shuningdek intellectual mulkka doir huquqlarni investitsiya faoliyati ob’yektlariga jalb etishni amalgam oshiradi. O’zbekiston Respublikasining investitsiya dasturi bu – davlat tomonidan х orijiy investitsiyalarni qo’llab quvatlash uchun ustuvor va birinchi galda bajarilishi kerak bo’lgan davlat tomonidan rag’batlantiriluvchi yo’nalishlarni ishlan chiqish vositasida amalga oshiriladigan chora – tadbirlar hamda х orijiy investorlar uchun qulay investitsiya yaratish va ular kiritgan mablag’larning yuqori iqtisodiy smaradorligiga erishish uchun mukammal huquqiy baza, tegishli institutlar yaratish tizimidir. www.arxiv.uz