logo

Интернет тармоғи, Интернет провайдерлар, Интернет тармоғи хизматлари

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

2744.5 KB
1. Интернет тармоғи, Интернет провайдерлар, Интернет тармоғи хизматлари, Веб браузерлар ва веб саҳифалар. 2. Электрон почта хизмати ва унинг имкониятлари. 3. Ўзбекистонда интернет тармоғининг ривожланиш истиқболлари. 4. Ўзбекистонда Интернет тармоғи орқали кўрсатиладиган интерактив хизмат турлари ҳамда Интернет тармоғининг имкониятлари. 5. Давлат ҳукумати ва бошқарув органлари веб сайтларидан фойдаланиш. РЕЖА:РЕЖА: www.arxiv.uz • ИнтернетИнтернет - бу бутун жа ҳон компьютер тармоқлари мажмуидир , яъни ягона стандарт асосида фаолият к ў рсатувчи жа ҳ он глобал компьютер тармо ғ идир. • ИнтернетИнтернет - минглаб локал ва минтақавий компьютер тармоқларни бирлаштирувчи ахборот тизим и ҳисобланади. • WWWWWW – World Wide Web – бутун дунё ўргамчак тўри ҳисобланиб, Интернет ресурсларини ташкил этиш ва ундан фойдаланишни таъминлаб беради. Интернет нима?Интернет нима? www.arxiv.uz  Интернет ва асосий Интернет ва асосий тушунчалартушунчалар Интернетнинг асосий тушунчалари: • ИнтернетИнтернет – International network - хал қ аро тармо қ маъносини англатади • Веб сайтВеб сайт – бирор бир со ҳага, фаолиятга, воқеа ва ходисага бағишланган маълумотларни ўзида жамлаган Интернет саҳифалар мажмуи. • Интернет провайдерИнтернет провайдер – Интернет тармоғи хизматларидан фойдаланишни таъминлаб берувчи юридик шахс. • Электрон почтаЭлектрон почта – Интернет тармоғи орқали тезкор маълумотлар ва хабарлар алмашиш тизими • Интернет манзил (Интернет манзил ( URLURL )) – Интернет тармоғида жойлаштирилган ахборот ресурсларининг мурожаат манзиллари. www.arxiv.uz Интернет билан боғланишИнтернет билан боғланиш Оддий телефон линияси орқали Интернетга боғланиш Мобил телефон орқали Интернетга боғланиш www.arxiv.uz Интернет провайдерларИнтернет провайдерлар • Интернет провайдерлар қуйидаги хизматларини фойдаланучиларга тақдим этади: – Интернет ресурсларидан фойдаланиш – Электрон почта хизмати – Шахсий веб сайтларни Интернетга жойлаштириш – Интернет орқали конференциялар ташкил этиш – Интернет қидирув тизимларидан фойдаланиш www.arxiv.uz Веб броузерлар ва веб саҳифаларВеб броузерлар ва веб саҳифалар • Веб броузерлар Веб броузерлар – бу Интернет ресурслари ва маълумотларидан фойдаланишни таъминловчи дастурлар бўлиб, уларнинг қуйидаги турлари мавжуд: – Internet Explorer , Firefox Mozilla , Netscape Navigator , Opera , Google Chrome , Safari • Веб са ҳ ифалар асосан ўзида маълумотларни жамловчи контейнер ҳисобланиб, уларнинг икки тури мавжуд: – Статик – ўзгармас веб саҳифалар – Динамик – мурожатга нисбатан шакллантириладиган веб саҳифалар www.arxiv.uz Веб броузерлар кўринишлариВеб броузерлар кўринишлари www.arxiv.uz Электрон почтаЭлектрон почта • Электрон почтаЭлектрон почта - бу Интернет тармоғи орқали хабарлар алмашиш хизмати ҳисобланиб асосан иккита компонент иштирокида ташкил этилади: – Электрон почта сервери - хабарларни жўнатиш ва қабул қилишни таъминлаш – Электрон почта клиенти - хабарларни яратиш, ўқиш ва жавоб қайтариш • Электрон почта хизмати қуйидаги имкониятларни тақдим этади: – Хабарларни тезкор алмашиш (бир неча дақиқа) – Хабарларга қўшимча маълумотларни илова қилиш – Хабарларга расм ва мультимедиа маълумотларини жойлаштириш Электрон почта орқали хабарларни узатиш ва қабул қилиш www.arxiv.uz name @ domain 3 .domain2.domain 1 info @ tuit .uzЭлектрон почта манзилиЭлектрон почта манзили Электрон почта манзили: почта қутиси номи ва почта сервери манзилидан иборат бўлади Почта қутиси номи Ташкилот домени Асосий домен www.arxiv.uz ХХ абарабар таркибитаркиби • Электрон почта хабари таркиби: Электрон почта хабари таркиби: – Кимга майдонига қабул қилувчи манзили киритилади – Нусха майдонига учинчи шахс манзили кўрсатилади – Мавзу майдонига хабар мавзуси ёзилади – Хабар майдонига асосий маълумот киритилади. www.arxiv.uz Интернет домен номлариИнтернет домен номлари UZUZ - Uzbekistan KGKG - Kyrgyzstan KZKZ - Kazakhstan RURU - Russia UAUA - Ukraine UKUK - United Kingdom USUS United States COMCOM - Commercial EDUEDU - US Educational GOVGOV - Government INTINT - International MILMIL - US Military NETNET - Network ORGORG - Non-Profit OrganizationИнтернет домен номлари Интернет манзилларида ишлатилиб, улар мамлакат номларини, ташкилот ва корхоналар фаолиятини англатади www.gov. uz www.arxiv.uz Ўзбекистон миллий Интернет Ўзбекистон миллий Интернет ресурслариресурслари • www.uzwww.uz – миллий ахборот қ идирув тизими • mail.uzmail.uz – миллий электрон почта хизмати • ziyonet.uzziyonet.uz – ахборот таълим тармо ғ и • uforum.uzuforum.uz – муҳокама веб портали • edu.uz edu.uz – Ўзбекистон таълим портали • aci.uzaci.uz - Ўзбекистон алоқа ва ахборотлаштириш агентлиги портали www.arxiv.uz Миллий Миллий ахборот қахборот қ идирув идирув тизимитизими Ушбу тизим орқали барча турдаги ахборотларни қидириш ва соҳалар бўйича барча сайтлар рейтингини кўриш мумкин. www.arxiv.uz Миллий Миллий электрон почта хизматиэлектрон почта хизмати Ушбу сайт орқали электрон почта хизматларидан (почта очиш, хабар юбориш, хабар қабул қилиш ва ўқиш) фойдаланиш мумкин. www.arxiv.uz ЎзААА порталиЎзААА портали Ушбу портал орқали алоқа ва ахборотлаштиришга соҳасига оид барча маълумотлардан ва меъёрий ҳужжатлардан фойдаланиш мумкин. www.arxiv.uz Ўзбекистон миллий Ўзбекистон миллий телерадиокомпанияси порталителерадиокомпанияси портали Ушбу портал орқали Интернет тармоғи бўйича он-лайн радио тинглаш ва теледастурларни томоша қилиш мумкин. www.arxiv.uz www.gov.uzwww.gov.uz - Ў збекистон Республикаси нинг Ҳукумат портали www.www. press-service.uzpress-service.uz – Ў збекистон Республикаси Президентининг матбуот хизмати www.uza.uzwww.uza.uz – Ў збекистон миллий ахборот агентлиги www.cbu.uzwww.cbu.uz - Ў збекистон миллий банки порталиДавлат ахборот ресурслари www.arxiv.uz ЎЎ збекистон Республикасизбекистон Республикаси нинг Ҳукумат нинг Ҳукумат порталипортали Ўзбекистон Республикаси давлат ҳокимияти, давлат рамзлари, хизматлар реестри, давлат ҳокимияти органлари тўғрисидаги маълумотлар. www.arxiv.uz ЎЎ збекистонзбекистон Республикаси Президентининг Республикаси Президентининг матбуот хизматиматбуот хизмати Ўзбекистон Республикаси Президенти, конституцияси, Президент фармонлари ва қарорлари, Президент асарлари тўғрисидаги маълумотлар. www.arxiv.uz ЎЎ збекистон миллий ахборот агентлигизбекистон миллий ахборот агентлиги Сиёсат, иқтисодиёт, жамият, технологиялар, спорт ва хорижий хабарлар жамланган веб ресурс. www.arxiv.uz ЎЎ збекистон миллий збекистон миллий банки порталибанки портали Пул-кредит сиёсати, тўлов тизимлари, Банк тизимига оид қонун ҳужжатлар валюталар курслари тўғрисидаги маълумотлар жамланган веб ресурс. www.arxiv.uz Эътиборларингиз учун Эътиборларингиз учун рахмат!рахмат! www.arxiv.uz