logo

Атмосфера ҳавоси ва технологик газлар таркибидан водород сульфидини термокаталитик автоматик аниқлаш

Yuklangan vaqt:

23.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

1772.5 KB
 МАВЗУ : Атмосфера ҳавоси ва технологик газлар таркибидан водород сульфидини термокаталитик автоматик аниқлаш Тадқиқот мақсади. Метрологик кўрсаткичлари яхшиланган термокаталитик усуллар ишлаб чиқариш шароитларини оптималлаштириш ва улар асосида концентрациянинг кенг оралиғида водород сульфидини узлуксиз, автоматик аниқловчи газ анализаторлар учун селектив термокаталитик сенсорлар яратиш, уларни синовдан ўтказиш ҳамда ишлаб чиқаришга татбиқ қилишдан иборат. -+ - +Термокаталитик сенсор сезгир элементларининг уланиш схемаси Кетма-кет уланиш Параллел уланишТКС- H 2 S-2M ТКС- H 2 S-3M № т / р Кучланиш қиймати, В Сигнал қиймати, мВ х ±∆х S Sr·10 2 Сезгир элементларнинг кетма-кет уланган холати ТКС-Н 2 S -2М 1 1,0 0, 4  0,01 0,0 1 2 ,2 2 2,0 0, 8  0,0 2 0,0 2 2 ,4 3 3,0 2 ,9  0,01 0,01 0 ,5 4 4,0 3 ,6  0,0 3 0,0 2 0 ,7 5 5,0 6,5  0,0 4 0,0 3 0 , 5 6 6,0 9,1  0,0 6 0, 05 0 , 5 7 7,0 10,2  0,0 6 0,0 5 0, 4 8 8,0 1 1, 2  0,0 7 0,06 0 , 5 Сезгир элементларнинг параллел уланган холати ТКС-Н 2 S - 3 М 9 1,0 0, 7  0,01 0,0 1 1 ,1 10 2,0 1,4  0,0 2 0,0 2 1 , 4 11 3,0 9,1  0,0 4 0, 03 0 , 4 12 4,0 11,7  0, 1 1 0,08 0, 7 13 5,0 11,5  0, 14 0, 11 1 , 0 14 6,0 11,0  0, 1 2 0,1 0 0 , 8 15 7,0 10,4  0, 1 1 0, 09 0,8 16 8,0 9,6  0, 1 1 0,0 9 1 , 0Сезгир элементлари кетма-кет ва параллел уланган ТКС сигнал қийматининг унга бериладиган кучланишга боғлиқлиги (С H2S - 205 мг/м 3 , n=5 ; P=0 , 95 ) Катализатор таркиби Катализатор комп . нисбати Оксидланиш қиймати, % Н 2 S H 2 CO CH 4 C 2 H 6 C 3 H 8 NiO - NiS 25-75 24,0 94,0 76,0 5,6 6,4 7,0 50-50 47,0 90,0 84,0 8,4 9,6 10,0 75-25 68,5 84,0 100 9,2 10,0 12,0 NiO - V 2 О 5 25-75 26,0 80,0 81,0 7,4 8,0 9,5 50-50 46,0 86,0 96,0 9,5 10,5 12,0 75-25 80,0 100 100 13,0 14,0 15,0 V 2 O 5 - NiS 25-75 - 96,0 100 - - - 50-50 - 100 100 - - - 75-25 8,0 100 100 - - - V 2 O 5 - V 2 S 5 25-75 26,0 90,0 96,0 3.0 4,0 4,0 50-50 49,0 96,0 90,0 2,0 3,0 3,0 75-25 61,0 100 81,0 - - 1,5 NiS - V 2 S 5 25-75 54,0 100 98,0 - - - 50-50 66,0 100 100 - - - 75-25 80,0 100 100 - - - NiO - V 2 S 5 25-75 79,0 84,0 91,0 8.0 9,0 9,0 50-50 63,0 93,0 93,0 6,5 7,0 8,0 75-25 6-,0 99,0 97,0 6,0 7,0 7,5Металл оксидлари ва сульфидлари аралашмаларининг водород сульфидини оксидланиш жараёнида активликлари ( температура- 250 0 С , С Н2 -1,2; С Н2 S – 0,5; С СО -0,9; С ∑СН -3,8) Н 2 S - ни оксидлаш жараёнидаги термосезгир элемент катализатори активлигига Pt ва Pdнинг таъсири n=5; P=0,95) Ка тализатор таркиби, % Оксидланиш қиймати (х  x ), % 200 0 С 225 0 С 250 0 С х  x Sr·10 2 х  x Sr·10 2 х  x Sr·10 2 75,00 NiS -25, 00 V 2 S 5 44,5  0, 4 0,7 59,5  0, 3 0,5 80,0  0, 5 0,4 74,95 NiS -25, 00 V 2 S 5 -0,05 Pt 62,5  0, 4 0,5 87,5  1, 0 0,9 98,5  1, 0 0,8 74,85 NiS -25, 00 V 2 S 5 -0,15 Pt 89,0  1, 0 0,8 100  1,5 1,2 100  1,5 1,2 74,75 NiS -25, 00 V 2 S 5 -0,25 Pt 100  1,0 0,8 100  2,0 1,6 100  1,5 1,2 74,95 NiS -25, 00 V 2 S 5 -0,05 Pd 49,0  0, 4 0,7 64,5  0, 5 0,7 84,5  0, 5 0,5 74,85 NiS -25, 00 V 2 S 5 -0,15 Pd 61,0  0, 6 0,8 76,0  0, 7 0,8 96,0  0, 8 0,7 74,75 NiS -25, 00 V 2 S 5 -0,25 Pd 80,5  1, 0 1,0 88,5  1, 0 0,9 100  1,0 0,8 Термокаталитик сенсорнинг Н 2 S ни аниқлаш жараёни селективлиги V 2 S 5 +NiS+PtV 2 O 5 +NiS CO + H 2 + H 2 S CO + H 2 Сигнал СО+Н 2 Сигнал CO + H 2 + H 2 S H 2 S Сенсорга берилган кучланиш қиймати , В Сенсор нинг сигнал и , мВ х ±∆х S Sr·10 2 ТКС- H 2 S -1М ( H 2 S концентрация си - 200 мг/м 3 ) 1,0 0,4  0,01 0,01 2,0 2,0 0,5  0,01 0,01 1,4 3,0 3,8  0,02 0,02 0,4 3,3 7,6  0,11 0,09 1,2 3,8 8,5  0,18 0,15 1,7 4,1 8,3  0.16 0,13 1,8 5,0 7,9  0,14 0,112 1,4 ТКС- H 2 S -3М ( H 2 S концентрация си - 0,21 ҳаж .% ) 1,3 2,2  0,1 0,08 3,4 1,6 6,5  0,1 0,08 1,2 1,8 109,5  0,9 0,72 0,6 1,9 163,5  2,0 1,20 0,7 2,1 158,0  2,0 1,60 1,0 2,5 150,0  2,1 1,71 1,1 3,0 147,0  1,6 1,29 0,9Термокаталитик сенсор сигнал қийматининг кучланишга боғлиқлиги ( n=5, P=0,95 )  10 20 30 40 50 60 70 80 90  100 τ с.Х,мВ 4,05,0 6,07,08,0 9,010,0 ТКС-H 2 Sнинг сигнал қиймати динамикаси Термокаталитик сенсорнинг сигнал қийматини водород сульфиди концентрациясига боғлиқлиги 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 С H2S , мг/м 310, 9,0 8,0 7,0 6,0 5,0 4,0 3,0 2,0 1,0 Х, мВ 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 С H2S ,об.%1,6 1,4 1,2 1,0 0,8 0,6 0,4 0,2 Х,мВ TKC-H 2 S-1M TKC-H 2 S-3M H 2 S концентрацияси H 2 S концентрацияси С Е Н С О Р Н И С И Г Н А Л И С Е Н С О Р Н И С И Г Н А Л И Термокаталитик сенсорнинг водород сульфидини аниқлашдаги селективлиги ( n =5 ; P =0 , 95 ) Т.р Газ аралашмаси таркиби , мг/м 3 . H 2 Sнинг аниқланган миқдори, мг/м 3 . х  х Sr·10 2 1 Н 2 S-356,0+ ҳаво (қолг.) 354,0  3 ,2 1,1 2 Н 2 S-356,0+Н 2 -460,0+ ҳаво (қолг.) 355,0  4,2 1,0 3 Н 2 S-356,0+CО - 380,0+ ҳаво (қолг.) 352,0  2,5 0,7 4 Н 2 S-356,0+CH 4 -450,0+ ҳаво (қолг.) 356,0  3,9 0,9 Анализатор ГА- H 2 S нинг ташқи кўриниши xАнализатор ГА- H 2 S нинг сигнал қийматини аралашмадаги H 2 S миқдорига боғлиқлиги ( n=5 ; P=0 , 95 ) Киритилган водород сульфид , мг/м 3 Аниқланган водород сульфид , мг/м 3 ±∆х S Sr·10 2 23,9 24,6±0,1 0,080 0,32 103,0 101,0±0,2 0,164 0,16 197,0 195,6±0,6 0,468 0,24 103,0 102,1±0,5 0,389 0,41 23,9 21,8±0,1 0,076 0,38 197,0 195,5±1,1 0,856 0,45 Газоанализатор ГА- H 2 S нинг асосий абсолют ва келтирилган хато қийматларини аниқлаш (n=5; P=0,95) Аралашмадаги H 2 S миқдори, мг/м 3 Аниқланга н H 2 S, мг/м 3 Асосий абсолют хатолик Асосий келтирил- ган хатолик ,  23,9 24,6±0,1 0,7 0,35 103,0 101,0±0,2 2,0 1,00 197,0 195,6±0,6 1,4 0,70 103,0 102,1±0,5 0,9 0,45 23,9 21,8±0,9 1,1 0,55 197,0 195,5±1,1 1,5 0,75 Т.р Температура, 0 С Аниқланган H 2 S, мг / м 3 ( ҳаж .%) х ±∆х S Sr·10 2 ТКС -H 2 S-1 М . С Н 2S -1,05 ҳаж .% 1 +20 1,04±0,02 0,016 1,5 2 -10 1,03±0,01 0,008 0,8 3 0 1,03±0,03 0,037 3,6 4 +15 1,05±0,02 0,014 1,3 5 +30 1,06±0,02 0,015 1,4 6 +45 1,05±0,01 0,009 0,9 ТКС- H 2 S - 3 М. С Н2 S - 153 мг/м 3 7 +20 154,3±1,2 0,945 0,6 8 -10 151,5±0,9 0,724 0,5 9 0 156,0±1,2 0,965 0,6 10 +15 154,0±0,8 0,643 0,4 11 +30 155.1±1,3 0,905 0,7 12 +45 153,7±0,9 0,717 0,5АнализаторГА- H 2 S нинг сигнал қийматига температуранинг таъсири( n =5 ; P =0 , 95 ) Анализаторнинг қўшимча хатосига температуранинг таъсири ( n =5 ; P =0 , 95 ) Аралашма т емпера - тура си , 0 С Қўшимча хатолик Г ОСТ бўйича рухсат этилган қўшимча хатолик қиймати , % С Н2S -153 мг/м 3 С Н2S -1,05 ҳаж .% -10 3,3 0,01 0 , 10 0 1,7 0,01 0,10 +15 0,3 0,01 0,10 +30 0,8 0.02 0,10 +45 0,6 0,01 0,10 x Т. р Босим, мм сим.уст. Аниқланган H 2 S, ҳаж .% ( мг / м 3 )  Х S Sr·10 2 ТКС -H 2 S-1 М . С Н 2S - 0,58 ҳаж .% 1 760  10 0,57  0,02 0,016 2,8 2 600  10 0,56  0,01 0,008 1,4 3 700  10 0,56  0,01 0,011 1,9 4 800  10 0,55  0,02 0,015 0,8 5 900  10 0,57  0,01 0,009 1,6 ТКС -H 2 S- 3 М . С Н 2S - 153 мг / м 3 6 760  10 155,0  1,0 0,785 0,5 7 600  10 154,0  1,5 1,206 0,8 8 700  10 156,0  1,5 1,191 0,7 9 800  10 152,0  1,2 0,965 0,6 10 900  10 152,2  1,9 1,528 1,0 Анализаторнинг водород сульфидини аниқлаш хатосига босимнинг таъсири ( n =5 ; P =0 , 95 ) Н 2 S нинг аралашмадаги миқдори , мг/м 3 ( ҳаж . %) «ГА-Н 2 S» нинг ортиқча концентрациягача сигнали «ГА-Н 2 S» нинг ортиқча концентрациядан кейинги сигнали x  x S Sr * 10 2 x  x S Sr * 10 2 С н2s , мг/м 3 24,0 23,0  0,4 0,321 1,4 24,6  0,05 0,402 1,6 197,0 199,0  0,9 0,723 0,4 196,0  1,6 1,286 0,7 С н2s , % об. 0,21 0,21  0,01 0,006 2,5 0,20  0,01 0,005 2,4 2,04 2,00  0,03 0,025 1,2 1,98  0,03 0,024 2,0Анализатор ГА-Н 2 S нинг водород сульфид концентрациясининг катта қийматларига чидамлилиги  Газоанализатор H 2 S нинг аниқлашдаги турли усуллар ёрдамида олинган натижаларни қиёсий баҳолаш (n=5, Р=0,95) Киритил - ган Н 2 S , мг/м 3 ( ҳаж .%) Аниқланган H 2 S, мг/м 3 ( ҳаж . %) Термокаталитик усулда Потенциометрик усулда Хроматографик усулда Фотоколоримет р ик усулда x  x Sr·10 2 x  x Sr·10 2 x  x Sr·10 2 x  x Sr·10 2 H 2 S аралашмадаги миқдори , мг/м 3 59,1 58,5  0,3 0,4 58,1  0,3 0,4 59,9  0,2 0,3 58,3  0,1 1,4 103,0 101,0  0,8 0,6 101,3  1,0 0,8 102,0  1.1 0,9 104,8  1,8 1,4 197,0 196,3  1,7 0,7 195,0  1,2 0,5 196,0  2.2 0,9 194,0  1,9 0,8 H 2 S аралашмадаги миқдори , % ҳаж. 0,37 0,37  0,01 2,1 0,36  0,01 2,2 0,35  0,01 2,3 0,36  0,01 2,2 0,70 0,71  0,02 2,3 0,72  0,03 2,6 0,68  0,04 3,0 0,71  0,02 2,3 1,54 1,56  0,02 1,0 1,52  0,03 1,6 1,53  0,03 1,9 1,55  0,03 1,6 ХУЛОСАЛАР 1.Н 2 S ни атмосфера ҳавоси ва газлар аралашмаси таркибидан аниқлашнинг селектив термокаталитик услуби ишлаб чиқилган. Ишлаб чиқилган услуб асосида яратилган сенсор ва газ анализатор Н 2 S ни турли газ-ҳаво аралашмалари таркибида назорат қилишга имкон беради. 2.Н 2 S, Н 2 , СО ва углеводородларнинг металл окисдлари ва сульфидлари иштирокида оксидланиш қонуниятлари ўрганилган. Олинган натижалар селектив термокталитик сенсор сезгир элементлари учун катализаторлар (NiS-V 2 O 5 ва NiS- V 2 S 5 -Pt) танлашга имкон берди. 3.Ўтказилган тажрибалар натижасида газ-ҳаво аралашмалари компонентларига нисбатан турлича активликка эга бўлган катализатор сақлаган ўлчов ва компенсацион термосезгир элементлардан фойдаланиб, сезгир ва селектив газ анализаторлар яратиш имкони тасдиқланган. 4.Н 2 S ни аниқлаш жараёнида ишлаб чиқилган термокаталитик сенсор ва унинг асосида яратилган автоматик газ анализаторнинг асосий метрологик тавсифи ва эксплуатацион кўрсаткичлари аниқланган. 5.Водород сульфидини концентрациянинг кенг оралиғида аниқлашга имкон берадиган, метрологик ва эксплуатацион тавсифи тегишли давлат стандартлари талабларига жавоб берувчи газ анализатори “ГА-Н 2 S” нинг тажрибавий намуналари ишлаб чиқилган. 6.Яратилган селектив термокаталитик услуб, тайёрланган сенсор ва улар асосида яратилган газ анализатор Н 2 S ни табиий газ, атмосфера ҳавоси ва бошқа газ-ҳаво аралашмаларидан аниқлашга мўлжалланган.