logo

Тхк ва жт минтақалари ишлаб чиқариш устахоналарини, омборхоналарини ва автомобилларни сақлаш жойларининг майдонини ҳисоблаш.

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

86 KB
Тхк ва жт минтақалари ишлаб чиқариш устахоналарини, омборхоналарини ва автомобилларни сақлаш жойларининг майдонини ҳисоблаш. Режа: 1. ТХваЖТ минтақаларининг майдонларини ҳисоблаш. 2. Ишлаб чиқариш устахоналарининг майдонларини ҳисоблаш. 3. Омборларнинг майдонларини ҳисоблаш. Ишлаб чиқариш устахоналарини майдонини ҳисоблаш. Ишлаб чиқариш устахоналарининг майдони икки хил усул билан ҳисобланади. Биринчи усулда майдон устахонада ишловчиларнинг сонига қараб ҳисобланади:2 2 1 ),1 ( м Р t t F т у    Бу ерда: 2 1,t t мос равишда биринчи ва кейинги ҳар бир ишчилар учун ажратилган солиштирма майдон[19-илова]. (9-жадвал). Р m – устахонада ишловчи ишчилар сони. Иккинчи усулда майдон устахонада жойлаштирилган жиҳозлар майдонига асосан ҳисобланади: 2 ,м К F F п ж у Бу ерда: F ж - устахонада жойлаштирилган жиҳозларнинг умумий майдони(47-иловадаги технологик жиҳозлар табелидан олинади). К п – жиҳозларни жойлаштириш қалинлиги Устахоналар майдонини биринчи усулда ҳисоблаш. № Устахоналар Р т Солиштирма майдон Майдон юзаси f 1 f 2 Ҳисоби й Қабул қилинган 1 Электротехник 10 5 2 Аккумлятор 15 10 3 Таъминот тизими. 8 4 Шинамонтаж 15 10 5 Чилангар механик 10 8 6 Темирчилик 20 15 7 Мисгарлик 10 5 8 Пайвандлаш 18 10 9 Тунукасозлик 12 20 10 Дурадгорлик 15 12 11 Агрегат 15 12 12 Камера ямаш 10 8 13 Арматура 8 5 14 Қопламачилик 15 10 15 Таксомотор ва 10 5 радио тузатиш 16 Бўёқчилик 30 15 2. Омборлар майдонининг юзасини ҳисоблаш. Омборлар майдонининг юзаси қуйидагича аниқланади: 10 0      РАЗ ПС y r К K f L F Бу ерда; L r - ҳар бир автомобилнинг бир йилда юрган йўли, км f у – омборларнинг босиб ўтилган ҳар бир 1млн.км. йўлга тўғри келувчи солиштирма юзаси[22-илова]. К пс ,К каз - автомобиллар турини, сонини ва аралашлилигини ҳисобга олувчи коэффицентлар. Натижалар 1-жадвалга киритилади . Омборлар майдонининг ҳисоби. 1- жадвал. № Кўрсаткичлар номи Белгиси Қиймати 1 Сарой буйича автомобилларнинг юрган йўли.млн.км. пL 2 Ҳаракатдаги қўшилмалар турини ҳисобга олувчи коэффициент. пс К 3 Автомобил сонини ҳисобга олувчи коэффициент. р К 4 Ҳаракатдаги қўшилмаларнинг ҳар хиллигини ҳисобга олувчи коэффициент. раз К АТКдаги омборхоналар 2-жадвал . № Омбор Солиштирма майдон Ҳисобланган майдони 1 Эҳтиёт кисми 3,5 2 Материаллар 3,0 3 Агрегат 5,50 4 Шина 2,30 5 Мойлаш маҳсулотлари 3,50 6 Бўёқчилик 1,0 7 Асбобсозлик 0,25 8 Кимё маҳсулотлари 0,25 9 Оралиқ 1,40 Адабиётлар 1. Ўзбекистон республикасида халқ хужалигини , шу жумладан автомобил саноатини бозор иқтисодиёти шароитларида ривожлантириш ва уларни эксплуатациясини ташкил этиш юзасидан Ўзбекистон Республикаси президенти И . А . Каримовнинг маърузалари , хукумат қарорлари , етук олим ва мутахассисларнинг фикрлари , чиқишлари ва илмий мақолалар (1991 йилдан шу кунгача . 2. Техническая эксплуатация автомобилей. под редакцией проф. Е.С.Кузнецов М: Транспорт,1991 г. 3. Техническая эксплуатация автомобилей. под ред. проф. Е.С.Кузнецова М: Т.,1991 г. 4. Ҳамрақулов О., Магдиев Ш. Автомобилларни техник эксплуатацияси, Жиззах, ЖизПИ, 2005й. 5. «Ўзбекистон Республикаси автомобил транспорти ҳаракатдаги таркибининг техник хизмати ва таъмири хақидаги Низом» Т., “Ўзавтотранс” коорпорацияси 1998-йил. 6. Крамаренко Г.В.,Николяев В.А., Шаталов А.И. Безгаражное хранение автомобилей при низких температурах. М:Транспорт 1984 г. 7. Лабезников М.Е.,Букеревич Ю.Л.Эксплуатация автомобилей в условиях жаркого климато и пустўнно-песчанной местности.М:Транспорт 1969г.