logo

Issiqlik texnikasi fanning maqsadi va vazifalari. Yuqori haroratli issiqlik qurilmalarining tasnifi

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

35 KB
Fanning maqsadi va vazifalari. Yuqori haroratli issiqlik qurilmalarining tasnifi Reja: 1. Yuqori haroratli issiqlik qurilmalar. 2. Buyumlarga issiqlik bilan ishlov berish tasnifi 3. Texnologik va energo texnologik agregatlar tuzilishi Tayanch iboralari: qizdirish, pishirish, eritish, termik pechlar Adabiyotlar: Ключников. А.Д. “высокотемпературные теплотехнологические процессы и устоновки” М., 1986 г. 2. Щукин А.П. “промышленные печи и газовые хозяиство заводов” М., 1973 г. 3. Смирнов В.П. котельные установки. М: госэнергоиздат, 1992- 304с.  Kirish. Yu q ori h aroratli issi q lik q urilmalar . Turli texnologik jarayonlarning asosida material va buyumlarga issiqlik bilan ishlov berish yotadi: materialik qizdirish va eritish, g’isht va chinnini pishirish, bog’lovchi materiallar (tsement, oxak) va shishani olish va xokazo. Material va buyumlarga issiqlik yordamida ishlov berish texnologik yoki energotexnologik agregatlar – sanoat pechlarida amalga oshiriladi; ularda material va buyumlarga yuqori haroratli sharoitda keyingi ishlovlar berish yoki tayyor mahsulot sifatida chiqarish uchun zarur bo’lgan xossalar beriladi. Masalan: qizdirish pechlarida ishlov berilgandan keyin yarim mahsulotlar chigirib yoyish va bog’lash uchun zarur bo’lgan chizuvchanlik va oquvchanlikka ega bo’ladi. Chuyan quyish vagrankalarida chuyan qattiq xolatdan suyuq xolatga o ’ tadi va bu xolatda u quyma qolip bo ’ shliklarini yaxshi tuldiradi . Ba ’ zi termik pechlarda pulat buyumlar qizdiriladi , undan keyin esa , oldindan belgilangan tartibda sovitiladi , buning natijasida ma ’ lum mexaniq xossalarga ega bo ’ lishga erishiladi ( yumshatish , bushatish , normalash , toblash ). Pulat buyumlarga kimyoviy - termik ishlov beriladigan pechlarda metal yuzasini karbon yoki azot bilan tuyinishi ( tegishlicha : tsementitlash va azotlash ) ni osonlashtirish uchun ular qizdiriladi va xokazo . Pechlarda qator murakkab jarayonlar sodir bo ’ ladi - gazga aylanish va yoqilg ’ ining yonishi , ishchi bo ’ shliqda tutun gazlarining harakatlanishi , ishlov berilayotgan materialga alanga va tutun gazlaridan issiqlikning uzatilishi , issiqlikning buyum yuzasidan ichkari qatlamlariga o ’ tishi va xokazo . Bu jarayonlarning barchasi o’zaro bog’langan. Ular ichida eng muhimlari issiqlik uzatish jarayonlari xisoblanadi. 2. Buyumlarga issiqlik bilan ishlov berish tasnifi Alangali pechlarda issiqlik manbai bo’lib yoqilg’i: gaz, mazut, ko’mir, koks va boshqalar xizmat qiladi. Yoqilg’i yoqilganda uning kimyoviy energiyasi issiqlikga aylanadi va u asosan yonish mahsulotlariga o’tadi. Elektr pechlarida issiqlik elektr energiyasini o’zgartirish xisobiga olinadi. Yuqori haroratli qurilmalardagi murakkab jarayonlarni kichraytirilgan modellarda o’rganish qulay bo’ladi. Bundan tashqari murakkab qurilmalarni loyixalash jarayonini modellash mumkin. Avtomatlashtirilgan loyixalash tizimlari (ALOT) hisoblash, loyixalash ishlarni tez va oson bajarish imkonini yaratadi. Yuqori haroratli jarayonlar: metall, mashina qismlari, kimyo mahsulotlari, qurilish va boshqa materiallar korxonasining asosi hisoblanadi. Bu jarayonlar sanoat pechlarida oxirigi mahsulot olish yoki kerakligicha ishlov berish amalga oshiriladi. Bu jarayon yuqori haroratlarda: masalan, marten pechida po’latni eritish uchun 1800-1200° C, temirchilik pechlarida po’latni qizirish uchun 1500-1800 ° va yana yuqori harorat hosil qilish uchun elektr pechlar ishlatiladi. Ma’lum texnologik jarayonni bajarish uchun, pechlar murakkab issiqlik energitika agregatlaridan tashkil topib ko’p miqdorda yoqilg’i iste‘mol qilinadi. Yoqilg’i istimol qilinishi umumiy yoqilg’ining 60% tashkil qiladi, shuning uchun pechlarda yoqilg’idan to’g’ri foydalanish xalk xo’jaligi uchun asosiy masala hisoblanadi. zavodlarga zamonaviy pechlar o’rnatilgan bo’lib, bu pechlarning ko’piligini foydali ish koeffitsienti past. Bir necha zavodlar eritish jarayonini intensivlash, korxonani yaxshi tashkil etish va issiqlik yo’qolishidan foydalanish hisobiga foydali ish koeffitsentini 40-50% oshiradi. Sanoat pechlaridan chiqayotgan gazlardan yuqori haroratli issiq havo olish, kombinatsiyalashgan energotexnologiyani qo’llash, yoqilg’idan to’g’ri foydalanish hisobiga nisbiy yoqilg’ining sarfini pasaytirish, yuqori foydali ish koeffitsenti beradigan pechlar ko’rish imkoniyatiga ega. Turli texnologik jarayonlarning asosida material va buyumlarga issiqlik bilan ishlov berish yotadi: materialni qizdirish va eritish, gisht va chinnini pishirish, boglovchi materiallar (tsement, oxak) va shishani olish va hokazo. Material va buyumlarga issiqlik yordamida ishlov berish texnologik yoki energotexnologik agregatlar – sanoat pechlarida amalga oshiriladi; ularda material va buyumlarga yuqori haroratli sharoitda keyingi ishlovlar berish yoki tayyor mahsulot sifatida chikarish uchun zarur bo’lgan xossalar beriladi. 3. Texnologik va energo texnologik agregatlar tuzilishi Masalan: qizdirish pechlarida ishlov berilgandan keyin yarim mahsulotlar chigirib yoyish va bog’lash uchun zarur bo’lgan chizuvchanlik va oquvchanlikka ega bo’ladi. Chuyan qo’yish vagrankalarida chuyan qattik xolatdan suyuq xolatga o’tadi va bu xolatda u quyma qolip bo’shliklarini yaxshi to’ldiradi. Ba‘zi termik pechlarda po’lat buyumlar qizdiriladi, undan keyin esa, oldindan belgilangan tartibda sovitiladi, buning natijasida ma’lum mexanik xossalarga ega bo’lishga erishiladi (yumshatish, bo’shatish, narmalash, toblash). Po’lat buyumlarga kimyoviy- termik ishlov beriladigan pechlarda metal yuzasini karbon yoki azot bilan tuyinishi (tegishlicha: tsementitlash va azotlash)ni osonlashtirish uchun ular qizdiriladi va hokazo. Pechlarda qator murakkab jarayonlar sodir bo’ladi- gazga aylanish va yoqilg’ining yonishi, ishchi bo’shlikda tutun gazlarining harakatlanishi, ishlov berilayotgan materialga alanga va tutun gazlaridan issiqlikning uzatilishi, issiqlikning buyum yuzasidan ichkari qatlamlariga o’tishi va hokazo. Bu jarayonlarning barchasi uzaro boglangan. Ular ichida eng muximlari issiqlik uzatish jarayonlari hisoblanadi. pechlarda issiqlik manbai bo’lib yoqilg’i: gaz, mazut, ko’mir, koks va boshqalar xizmat qiladi. Yoqilg’i yoqilganda uning kimyoviy energiyasi issiqlikga aylanadi va u asosan yonish mahsulotlariga o’tadi. Elektr pechlarida issiqlik elektr energiyasini o’zgartirish hisobiga olinadi. Yuqori haroratli qurilmalardagi murakkab jarayonlarni kichraytirilgan modellarda o’rganish qulay bo’ladi. Bundan tashqari murakkab qurilmalarni loyihalash jarayonini modellash mumkin. Avtomatlashtirilgan loyixalash tizimlari (ALOT) hisoblash, loyixalash ishlarni tez va oson bajarish imkonini yaratadi.