logo

Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси давлат кадастрлари объектларини юритиш тартиби

Yuklangan vaqt:

20.09.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

85 KB
Ўсимлик ва ҳайвонот дунёси давлат кадастрлари объектларини юритиш тартиби Режа: 1 . Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастрини юритишнинг умумий қоидалари 2. Ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастрининг мазмуни 3. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастрини юритиш тартиби 4. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастрини юритишнинг умумий қоидалари 5. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри мазмуни 6. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастрини юритиш тартиби 1. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастрини юритишнинг умумий қоидалари. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри "Ўсимлик дунёси муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон Республикаси Давлат кадастрлари ягона тизимини ташкил этиш ва уни юритиш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида" 1996 йил 17 июлдаги 255-сон қарорига, бошқа қонун ҳужжатларига ва мазкур Низомга мувофиқ юритилади. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри ёввойи ўсимликлар турлари таркиби, сони, географик тарқалиши, миқдорий ва сифат тавсифи, улардан фодаланиш, уларни иқтисодий баҳолаш, улар ўсадиган муҳитнинг тавсифи тўғрисидаги узлуксиз янгиланиб турадиган ахборот тизими. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри фойдаланиладиган, минтақадаги экологик муҳитга таъсир кўрсатадиган ёки камёб ва тури йўқолиб кетиш хавфи остида турган ёввойи ҳолда ўсувчи томирли ўсимликлар ва қўзиқоринларнинг ҳамма турларини ҳисобга олади. Давлат кадастрини юритувчи органлар, ўсимлик дунёсидан фойдаланувчи юридик шахслар: қишлоқ хўжалигида банд бўлган ерларда қишлоқ хўжалиги корхоналари, муассасалар ва ташкилотлар; давлат ўрмон фонди ерларида ўрмон хўжалиги корхоналари; заҳиралардаги ерларда корхоналар, муассасалар, ташкилотлар, жойлардаги давлат ҳокимиятининг ваколатли органлари: ўсимликларнинг камёб ва йўқолиб бораётган, доривор озиқбоп ва манзарали турлари бўйича республиканинг бутун ҳудудида Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри субъектлари ҳисобланадилар. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри давлат ҳокимияти ва бошқаруви органларини, манфаатдор юридик ва жисмоний шахсларни кадастр ахбороти билан таъминлашга мўлжалланилган. Қуйидагилар ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастрини асосий принциплари ҳисобланади: республиканинг бутун ҳудудида ўсимлик дунёсининг барча объектларини давлат кадастри билан қамраб олиш; ахборотни тўплаш, қайта ишлаш технологияси ва тақдим этиш усулининг ягоналиги; давлат кадастрини юритишни марказлаштирилган тартибда бошқариш; Давлат кадастрлари ягона тизими талабларини таъминлаш; Кадастр ахборотини тўлдириш ва янгилашнинг ишончилиги ва узлуксизлиги. Ўсимлик дунёси объектларини давлат томонидан ҳисобга олиш ва улардан фойдаланиш ўсимлик дунёси давлат кадастрининг асосий вазифаси ҳисобланади. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри: объектларни рўйхатга олишни, улар сонини ҳисобга олишни ва улардан фойдаланиш сифатини, объектларин иқтисодий баҳолашни, кадастр ахборотини тизимлаштиришни, сақлашни, янгилашни ва уни манфаатдор фойдаланувчиларга тегишли шаклларда ва ҳажмларда белгиланган тартибда тезкор беришни ўз ичига олади. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари кадастр ахборотидан бепул фойдаланадилар, манфаатдор юридик ва жисмоний шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган миқдорда ҳақ тўлаб фойдаланидилар. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастрини юритиш бюджети маблағлари ҳисобига амалга оширилади. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат ҳисоби ва давлат кадастрини юритувчи барча ташкилотлар маблағ билан таъминланиши керак. 2. Ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастрининг мазмуни. Ўзбекистон Республикаси ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастрида қуйидаги гуруҳларга бирлаштирилган ёввойи ўсимликларнинг ҳар бир тури бўйича маълумотлар мавжуд бўлади: ёввойи ҳолда ўсадиган доривор ва манзарали, шунингдек, озиқ-овқат сифатида фойдаланиладиган ўсимликлар; техник мақсадларда фойдаланиладиган ёввойи ўсимликлар; табиий яйловлар ва пичанзорлардаги ўсимликлар; ёввойи ўсимликларнинг камёб ва йўқолиб кетиш хавфи остида турган турлари. Кадастр объектларининг ҳар бир гуруҳида қуйидаги маълумотлар мавжуд бўлади: объектлар гуруҳларининг мақоми; ўсимликлар дунёси (яйловларнинг турлари); кенг тарқалиши (ҳудудий тақсимланиши); маҳсулдорлиги; иқтисодий баҳоланиши; фойдаланилиши. Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси томонидан ишлаб чиқилган "Ўзбекистон олий ўсимликларининг таърифномаси", шунингдек далани текшириш маълумотлари ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастрини тузиш учун ахборот манбаи ҳисобланади. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри кадастри ахбороти узлуксиз янгилашини таъминловчи ахборотнинг асосий ва жорий турларни ўз ичига олади. Ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастрининг асосий (бирламчи) турини юритишда объектлар бирламчи рўйхатдан ўтказилади (хатланади). Жорий турда асосий тур ўтказилгандан кейин юз берган барча кейинги ўзгартиришлар қайд этилади ва кадастрга киритилади. Рўйхатдан ўтказиш, ҳисобга олиш ва баҳолаш ахбороти ўсимликлар дунёси тўғрисидаги жами кадастр ахборотини ташкил этади. Ушбу ахборот алифбо-рақамли (матнлар, жадваллар) ва чизиқли (хариталар, схемалар) шаклларида, анъанавий ва автоматлаштирилган вариантларда тақдим этилади. 3. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастрини юритиш тартиби Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан қуйидаги маъмурий-ҳудудий даражаларда: бирламчи даражада ўсимлик дунёси объектларнинг давлат кадастри субъектларининг ваколатли шахслари томонидан; минтақавий даражада Қорақалпоғистон Республикаси Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг кадастр хизмати ва табиатни муҳофаза қилиш вилоят қўмиталарининг ваколатли шахслари томонидан; республика даражасида Ўзбекистон Республикаси Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг кадастр хизмати томонидан юритилади. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри субъектлари даражасида ваколатли шахслар: ёввойи ҳолда ўсувчи ўсимликларни рўйхатга олади, уларнинг сони, сифати ва баҳоси тўғрисидаги ахборотни йиғади, кадастр китобини юритади, ўсимликларнинг турлар бўйича тарқалишининг кадастр режасини тузади ва минтақавий даражада зарур кадастр ахборотини беради. Минтақавий даражада ваколатли шаслар кадастрини юритишда субъектларга услубий ёрдам кўрсатади, тушаётган ахборотни таҳлил қилади, тақдим этилган маълумотларнинг ишончлигини баҳолайди, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар бўйича ёввойи ўсимликларнинг рўйхатини ва ёввойи ўсимликларнинг турлар бўйича жойлашиши ҳудудий схемаларини тузади, хисоботлар тузади ҳамда уларни ҳар йили 1 мартгача белгиланган шаклда Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасига тақдим этади. Ўзбекистон Республикаси Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг кадастр хизмати республика даражасида: ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри юритилишини мувофиқлаштиради; меъёрий-услубий ҳужжатларни ишлаб чиқади; кадастр юритилиши устидан назорат қилади; вилоят кадастр ҳисоботларини тизимлаштиради; кадастр хизматларини моддий-техник таъминлайди; ўсимлик дунёси объектлари давлат кадастрининг атоматлаштирилган ахборот тизимини ишлаб чиқади; манфаатдор юридик ва жисмоний шахсларнинг кадастр материалларидан фойдаланиши тартиби ва шартларини белгилайди; зарур кадастр ахборотини Давлат кадастрларининг ягона тизимига беради. Ўсимлик дунёси объектларини давлат йўли билан ҳисобга олиш: ёввойи ҳолда ўсувчи доривор ва манзарали, озиқ-овқат мақсадида фойдаланиладиган ўсимликлар бўйича Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси ҳамда Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ўрмон хўжалиги бош бошқармаси томонидан; техник мақсадларда фойдаланиладиган ёввойи ўсимликлар бўйича "Ергеодезкадастр" давлат қўмитаси томонидан; ёввойи ўсимликларнинг камёб ва йўқолиб кетиш хавфи остида турган турлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси томонидан юритилади. Ўсимлик дунёси объектларининг давлат ҳисобини юритувчи вазирликлар ва идоралар ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри бўйича зарур ахборотни Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан белгиланган шаклда, ҳажмда ва муддатларда Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасига тақдим этадилар. Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси 2001 йилдан бошлаб ҳар йили ўсимлик дунёси объектларининг давлат кадастри бўйича зарур ахборотни ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 1 апрелгача Давлат кадастрларининг ягона тизимига тақдим этади. Кадастр маълумотларини Давлат кадастрларининг ягона тизимига тақдим этиш шакли. Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан тасдиқланади ва "Ергеодезкадастр" давлат қўмитаси билан келишилади. Ўсимлик дунёсининг ишлаб чиқиладиган кадастр ахбороти ишончилиги учун Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг кадастр хизмати, ўсимликларнинг давлат томонидан ҳисобга олиниши юритувчи вазирликлар ва идораларнинг ваколатли шахслари қонун ҳужжатларига мувофиқ жавоб берадилар. 4. Ўзбекистон Республикаси ҳайвонот дунёсининг давлат кадастрини юритишнинг умумий қоидалари Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри ёввойи ҳайвонлар сонини ҳисобга олиш, улардан фойдаланиш ва уларни иқтисодий баҳолаш, ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан оқилона фойдаланишни ташкил этиш мақсадида, "Ҳайвонот дунёсини муҳофаза қилиш ва ундан фойдаланиш тўғрисида"ги Ўзбекистон Республикаси Қонунига, Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг "Ўзбекистон Республикаси Давлат кадастрлари ягона тизимини ташкил этиш ва уни юритиш тартиби тўғрисидаги Низомни тасдиқлаш ҳақида" 1996 йил 17 июлдаги 255-сон қарорига, бошқа қонун ҳужжатларига, мазкур Низомга мувофиқ юритилади. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри ёввойи ҳайвонлар сони, уларнинг географик тарқалиши, миқдорий ва сифат тавсифлари, улардан фойдаланиш ҳамда уларни иқтисодий баҳолаш тўғрисидаги узлуксиз янгиланадиган ахборот тизими. Табиий эркин ҳолда яшовчи ёввойи ҳайвонлар: сут эмизувчилар, паррандалар, судралиб юривчи ҳайвонлар, ҳам сувда, ҳам қуруқликда яшовчи ҳайвонлар, балиқлар, умртқасизлар ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри объектлари ҳисобланади. Давлат кадастрини юритувчи органлар, ов қилиш ва балиқ овлаш хўжалигини юритувчи, хайвонларни табиий муҳитдан ажратиб олиб ҳамда ажратиб олмасдан илмий, маданий-маърифий, ўқув ва тайёрлаш мақсадларида ҳайвонот дунёсидан фойдаланувчи юридик шахслар ҳайвонот дунёси давлат какдастрининг субъектлари ҳисобланади. Қуйидагилар ҳайвонот дунёси давлат кадастрини юритишнинг асосий принциплари ҳисобланади: республиканинг бутун ҳудудида ҳайвонларнинг барча турлари ёки кичик турларининг ишмкони борича энг кўп сонини қамраб олиш; ахборотни тўплаш, қайта ишлаш технологияси ва тақдим этиш методикасининг ягоналигини; Давлат кадастрлари ягона тизими талабларини таъминлаш; кадастр ахборотини тўлдириш ва янгилашнинг ишончлилиги ва узлуксизлиги; давлат кадастрини юритишни марказлаштирилган тартибда бошқариш. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри: объектларни рўйхатдан ўтказишни, улар сонини ҳисобга олишни ва улардан фойдаланиш сифатини, объектларни иқтисодий баҳолашни, кадастр ахборотини тизимлаштиришни, сақлашни, янгилашни ва уни манфаатдор фойдаланувчиларга тегишли шаклларда ва ҳажмларда белгиланган тартибда тезкор беришни ўз ичига олади. Давлат ҳокимияти ва бошқаруви органлари кадастр ахборотидан бепул фойдаланадилар, манфаатдор юридик ва жисмоний шахслар қонун ҳужжатларида белгиланган миқдорларда ҳақ тўлаб фойдаланадилар. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастрини юритиш давлат бюджети маблағлари ҳисобига амалга оширилади. Ҳайвонот дунёсини давлат томонидан ҳисобга олишни ва давлат кадастрини юритувчи барча ташкилотлар маблағ билан таъминланиши керак. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри мазмуни. Ўзбекистон Республикасининг ҳайвонот дунёсини давлат кадастрида ёввойи ҳайвонларнинг ҳар бир тури (кичик тури) бўйича маълумотлар мавжуд бўлади. Ёввойи ҳайвонлар турларнинг қуйидаги гуруҳларига бирлаштирилган: а) Қизил китобга киритилган ҳайвонларнинг камёб ва йўқолиб кетаётган турлари; б) муҳофаза қилинадиган табиий ҳудудлардаги ҳайвонлар турлари) овланадиган ҳайвонлар турлари; г) балиқлар; д) қишлоқ хўжалиги зараркунандалари бўлган ҳайвонлар; е) ўрмон хўжалиги зараркунандалари бўлган ҳайвонлар; ж) одам ва ҳайвонларнинг алоҳида хавфли юқумли касалликларини тарқатувчи ҳайвонлар; з) ҳайвонларнинг бошқа турлари. Турлар (кичик турлар)нинг ҳар бир гуруҳида қуйидаги маълумотлар мавжуд бўлади: тур (кичик тур)нинг мақоми; тарқалиши (ҳудудлар бўйича тақсимланиши); сони; биологияси ва тур (кичик тур)нинг оммавийлашуви; фойдаланилиши; иқтисодий баҳоланиши. Ўзбекистон Республикаси Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан тасдиқланган Низомга мувофиқ юритиладиган "Ўзбекистон Республикаси ҳайвонларининг генетик фонди китоби" ҳайвонот дунёсининг давлат кадастрини тузиш учун ахборот манбаи ҳисобланади. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри кадастр ахбороти узлуксиз янгилашини таъминловчи асосий (бирламчи) ва жорий турларни ўз ичига олади. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри асосий (бирламчи) турини юритишда объектлар бирламчи рўйхатдан ўтказилади (хатланади). Жорий турда асосий тур ўтказилгандан кейин юз берган барча кейинги ўзгартиришлар қайд этилади ва кадастрга киритилади. Рўйхатдан ўтказиш, ҳисобга олиш ва баҳолаш ахбороти ҳайвонот дунёси тўғрисидаги жами кадастр ахборотини ташкил этади. Ушбу ахборот алифбо- рақамли (матнлар, жадваллар) ва чизиқли (хариталар, схемалар) шаклларида, анъанавий ва автоматлаштирилган вариантларда тақдим этилади. 6. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастрини юритиш тартиби Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастрини Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси юритади. Ўзбекистон Республикаси Фанлар акадамияси ҳайвонот дунёсининг давлат кадастрини юритиш бўйича маслаҳат органи ҳисобланади. Ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан қуйидаги маъмурий-ҳудудий даражаларда: бирламчи даражада ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри субъектлари ваколатли шахслари томонидан; минтақавий даражада Қорақалпоғистон Республикаси Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг кадастр хизмати, табиатни муҳофаза қилиш вилоят қўмиталарининг ваколатли шахслари томонидан; республика даражасида Ўзбекистон Респубилкаси Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг кадастр хизмати томонидан юритилади. Ёввойи ҳайвонларни рўйхатдан ўтказиш, улар тўғрисидаги миқдорий ва сифат ахборотини тўплаш, кадастр дафтарини юритиш, кадастр хариталарини тузиш ва минтақавий даражага зарур ахборотни бериш субъектлар даражасида давлат кадастрининг функциялари ҳисобланади. Минтақавий даражада ваколатли шахслар кадастрни юритишда субъектларга услубий ёрдам кўрсатади, тушадиган ахборотни таҳлил қилади, тақдим этилган маълумотларнинг ишончлилигини баҳолайди, Қорақалпоғистон Республикаси ва вилоятлар бўйича ёввойи ҳайвонлар рўйхатини, ёввойи ҳайвонларнинг турлар бўйича жойлашиши ҳудудий схемаларини тузади, ҳисоботлар тузади ҳамда уларни ҳар йили 1 мартгача белгиланган шаклда Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасига тақдим этади. Ўзбекистон Республикаси Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси кадастр хизмати республика даражасида: ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри юритилишини мувофиқлаштиради; меъёрий-услубий ҳужжатларни ишлаб чиқади; кадастр юритилиши устидан назорат қилади; вилоят кадастр хизматлари ҳисоботларини тизимлаштиради; ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри бўйича йиллик ҳисоботни тузади; кадастр хизматларини моддий-техник таъминлайди; ҳайвонот дунёсини давлат кадастрининг автоматлаштирилган ахборот тизимини чиқади; манфаатдор юридик ва жисмоний шахсларнинг кадастр материалларидан фойдаланиши тартиби ва шартларини белгилайди; зарур кадастр ахборотини Давлат кадастрлари ягона тизимига беради. Ҳайвонларни давлат йўли билан ҳисобга олиш ҳамда улардан фойдаланиш ҳажмини ҳисобга олиш бўйича ҳужжатлар: турлари Қизил китобга киритилган ҳайвонлар бўйича илмий ташкилотлар, ўқув юртлари ва бошқа идоралар, давлат қўриқхоналари комплекс (ландшафт) заказниклар, табиий боғлар, заказниклар ва питомниклар, давлат биосфера резерватлари иштирокида Фанлар академияси томонидан; белгиланган тартибда ов қилиш ва саноат объектларига киритилган ҳайвонлар бўйича Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Ўрмон хўжалиги бош бошқармаси, "Ўзбекбалиқовлаш" уюшмаси, ов қилиш хўжалигини юритувчи бошқа ташкилотлар томонидан; ҳисобга олиниши ва ҳайвонот дунёси давлат кадастрига киритилиши керак бўлган ҳайвонларнинг барча турлари (кичик турлари) бўйича, давлат қўриқхоналари, комплекс (ландшафт) заказниклар, табиий боғлар, заказниклар ва питомниклар, давлат биосфера резерватлари ҳудудида тегишли равишда, идоравий бўйсунишидан қатъи назар, комплекс (ландшафт) заказниклар, табиий боғлар, заказниклар ва питомниклар, давлат биосфера резерватлари томонидан; балиқларнинг саноат турлари бўйича Ўзбекистон Республикаси қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги томонидан; алоҳида хавфли юқумли касалликларни тарқатувчи ҳайвонлар бўйича Ўзбекистон Республикаси Соғлиқни сақлаш вазирлигининг карантинли ва алоҳида хавфли юқумли касалликларнинг олдини олиш республика маркази томонидан; қишлоқ хўжалиги зараркунандалари бўлган ҳайвонлар бўйича Ўзбекистон Республикаси Қишлоқт ва сув хўжалиги вазирлиги томонидан; ўрмон хўжалиги заруркунандалари бўлган ҳайвонлар бўйича Қишлоқ ва сув хўжалиги вазирлиги ҳузуридаги Қрмон хўжалиги бош бошқармаси томонидан; юқорида кўрсатилмаган ҳайвонларнинг қолган турлари (гуруҳлари) бўйича Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси томонидан юритилади. Ҳайвонларнинг давлат рўйхатини ва улардан фойдаланиш ҳажми ҳисобини юритувчи вазирликлар ва идоралар ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри бўйича зарур ахборотни Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан белгиланган шаклда, ҳажмда ва муддатларда Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасига бепул тақдим этадилар. Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси 2001 йилдан бошлаб ҳар йили ҳайвонот дунёсининг давлат кадастри бўйича зарур ахборотни ҳисобот йилидан кейинги йилнинг 1 апрелигача Давлат кадастрлари ягона тизимига тақдим этиш шакли Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитаси томонидан тасдиқланади ва "Ергеодезкадастр" давлат қўмитаси билан келишилади Ҳайвонот дунёсининг ишлаб чиқиладиган кадастр ахбороти ишончлилиги учун Давлат табиатни муҳофаза қилиш қўмитасининг кадастр хизмати, ҳайвонларнинг давлат томонидан ҳисобга олиниши юритувчи вазирликлар ва идораларнинг ваколатли шахслари қонун ҳужжатларига мувофиқ жавоб берадилар.