logo

Zahiriddin Muhammad Bobur-buyuk davlat arbobi va mashhur mutafakkir Bobur Mirzoning Shayboniyxonga qarshi kurashi 8-sinf

Yuklangan vaqt:

06.07.2020

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

2300.0400390625 KB
Zahiriddin Muhammad Bobur-buyuk davlat arbobi va mashhur mutafakkir Bobur Mirzoning Shayboniyxonga qarshi kurashi 8-sinf O’zbekiston tarixi fani darsligi asosida 4-mavzu Samarqand aholisi shayxulislom Abulmakarim boshchiligida temuriylar hukmdorligini tiklash chorasini izladilar. 07/06/2020 2http://aida.ucoz.ruSamar qand rahnamolari Farg'ona hokimi Bobur Mirzoga maktub yo'llab, Samarqand taxtini egallashga da'vat etdilar. Sulolasi manfaatlariga sadoqatli bo'lgan Bobur Mirzo 1500-yilning kuzida Samarqandga yurish boshladi. 07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 3Bu paytda Shayboniyxon Samarqanddan tashqarida-Konigil (shahardan tashqaridagi hukmdorlar hordiq chiqaradigan joy)da turar edi. Aholi tomonidan Samarqandning darvozasi Bobur Mirzoga ochib berildi va uning qo'shini shiddat bilan hujum qilib, Shayboniyxonning bu yerda qoldirib ketgan 600 kishilik askarini qirib tashladi. Shunday qilib, Bobur Mirzo Samarqand taxtini ikkinchi marta egalladi.07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 4 Shayboniyxon Buxoroga chekinadi va bo'lajak hal qiluvchi jangga tayyorgarlik ko'ra boshladi. 07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 51501-yil aprelida Zarafshon bo'yidagi Saripul qishlog'i yaqinida yuz bergan og'ir urushda Bobur Mirzo yengildi.Bobur Mirzo ham qish bo'yi urushga jiddiy tayyorgarlik ko'rdi. Bobur Mirzo Kobulga borib, bu yerda 1504-yilning sentabr oyida hokimiyatni qo'lga kiritdi. 07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 6Bobur Mirzo el-yurt obodonchiligi va ravnaqi yo'lida odilona ish yuritib, qudratli davlat boshlig'i sifatida katta obro' qozondi. 1510-yili, Shayboniyxon halok bo'lgach, Bobur Mirzo qalbida shoh Ismoil yordamida Movarounnahrni shayboniylardan qaytarib olish umidi paydo bo'ldi. Elchilar shoh Ismoil Bobur Mirzoga birgalikda Samarqandga qo'shin tortishni taklif qilganligini aytadilar. Bobur Mirzo bu taklifni qabul qildi. 07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 7 Bobur 1526-yilning 21-aprelida Dehli hukmdori Ibrohim Lo'diy qo'shinlarini tor-mor keltirdi. Bu g'alaba natijasida Bobur Shimoliy Hindistonni egalladi. 07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 81526-yilning 27-aprelida Dehli shahrida Bobur podshoh nomiga xutba o'qildi. Shu tariqa Hindistonda- boburiylar sulolasiga asos solindi. Bobur podshoh o'zining «Boburnoma» hamda «Mubayyin», «Turkiy devon» kabi asarlari bilan mashhur ijodkor hamdir. «Boburnoma» asari O'rta Osiyo va Hindiston tarixini to'g'ri aks ettirgan asardir. 07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 9 Bobur-mashhur mutafakkir 07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 10Bobur podshoh yashagan o'sha ziddiyatli, beomon, besaranjom zamonda davlatni boshqarish uchun jasur sarkarda bo'lish juda muhim edi. Tabiat Bobur podshohga ana shunday xislatni in'om etgan edi. Dovyurakligi va jasurligi uchun u yoshligidan «Bobur» («Sher») laqabini oladi «Boburnoma» 07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 11Bobur podshoh nafaqat buyuk davlat arbobi, mohir sarkarda, shoir, bastakor, ayni paytda yirik tarixchi olim hamdir. Bu borada uning nomini abadiylikka muhrlagan asar «Boburnoma»d ir.0C 2A 0702 06 0B 15 15030D 0E 2A 14 0302 0E 07 020E 0B 02 38 0405 Boburning adabiy- badiiy faoliyatida nozik lirik she'rlar katta o'rin tutadi. Ularda insoniylik, mehr-muruvvat g'oyalari ilgari suriladi. Uning «Mubayyin» asarida o'sha zamon soliq tizimi, soliq yig'ishning qonun- qoidalari bayon etilgan.07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 12 O'zbekiston Respublikasi hukumati qarori bilan 1993-yilda Bobur tavalludining 510 yilligi keng miqyosda nishonlandi. 07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 13 Boburning buyuk xotirasini ulug'lash yo'lida katta ishlar amalga oshirildi. Chunonchi, Andijonda Bobur haykali o'rnatildi, ramziy qabr maqbarasi qurildi. „ Bobur milliy bog'i» va shu bog' qoshida «Bobur va jahon adabiyoti» nomli muzey tashkil etildi. 07/06/2020 http://aida.ucoz.ru 14Zahiriddin Muhammad Bobur haykali