logo

Sudralib yuruvchilar sinfi - toshbaqalar va timsohlar turkumi

Yuklangan vaqt:

01.10.2019

Ko'chirishlar soni:

0

Hajmi:

53.5 KB
Muallif: Namangan tumani XTMFMTTE bo`limiga qarashli 27- umumiy o`rta ta`lim maktabining biologiya fani o`qituvchisi Mansurova Shodiyaxon Mavzu: Sudralib yuruvchilar sinfi: toshbaqalar va timsohlar turkumi Darsning ta`limiy maqsadi: O`quvchilarga sudralub yuruvchilar sinfi,toshbaqa va timsohlar turkumi haqida ma`lumot berish. Darsning tarbiyaviy maqsadi: O`quvchilarda hayvonot dunyosiga nisbatan mehr-muhabbat uyg`otish,sudralib yuruvchilarning ahamiyati haqida tushuntirish. Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: O`quvchilarning sudralib yuruvchilar sinfi:toshbaqa va timsohlar turkumi to`g`risidagi bilim ,malaka va ko`nikmalarini rivojlantirish hamda kasbga yo`llash. Dars jihozlari: Mavzuga oid rasmlar, kadaskop, sladlar, test savollari, tarqatmalar, rag`bat kartochkalari. Darsda foydalaniladigan metodlar: “Guruhlar bilan ishlash”, “Darsning shiorini top” metodi, “rasmlarni joylashtir “metodi, “Bilaman. Bilishni xohlayman. Bilib oldim” metodi” “4x6”metodi. Darsning texnologik xaritasi. Texnologik bosqichlar O`qituvchining faoliyati O`quvchining faoliyati 1-bosqich: Tashkiliy qism 3-daqiqa O`quvchilarni davomatini aniqlanadi, darsga tayyorlab darsni borish maqsadi tanishtiriladi. Dars mavzusi, maqsadi, borishi va unda bajariladigan topshiriqlarni aniqlaydi. 2-bosqich O'tgan mavzu yuzasidan o'quvchilar bilimini nazorat qilish va baxolash. O'tgan mavzu yuzasidan tuzilgan o`quvchilar bilimini nazorat qiladi va baholaydi. O`tilgan mavzu yuzasidan topshiriqlarni bajaradi. 3-bosqich O'quvchilarning yangi dars mavzusi, maqsadi bilan tanishtirish, ularning faoliyatini o'quv topshiriqlarining bajarishga yo'llash. 2 daqiqa Yangi darsni maqsadi, mavzuda bajaradigan o'quv topshiriqlari bilan tanishtirish Yangi darsni maqsadi, bajaradigan o`quv topshiriqlari yuzasidan ko`rsatmalarni anglaydi. 4- bosqich Yangi mavzuni o`rganish 20 daqiqa O`quvchilarni 4 guruhga bo`lib ularni mustaqil ishini tashkil etadi. O`quv dasturidan o`rin olgan topshiriqlarni mustaqil o`zlashtirishni ta`minlaydi, xar 4 guruxni ma`ruzalarni tinglaydi. Guruh a`zolari o`z o`quv faoliyatini tashkil etadi. Xar 4 guruh taqdimotini tayyorlaydi. ma`ruzasi 5-bosqich Yangi mavzuni mustaxkamlash va o`quvchilar bilimini baxolash 8 daqiqa. Bu bosqichda o`quvchilar “yangi mavzu yuzasidan yana nimalarni bilib oldim?” degan savollarga javob beradilar. Guruhlar faoliyati taxlil qilinadi. O`quvchilar o`z fikr mulohazalarini bayon qiladilar. 6-bosqich Uyga vazifa berish 2- daqiqa O`quvchilar o`tilgan mavzuni takrorlaydi, darsni izchilligini oshirish uchun keyingi mavzu nomi va sahifasi yozdirib qo`yiadi. O`quvchilar uy vazifalarini zoologiya daftarlariga yozib oladilar. Jami: 45 daqiqa. Darsning borishi: I. Tashkiliy qism 1. Salomlashish 2. Sinf xonasini darsga tayyorgarligi. 3. O`quvchilar davomatini aniqlash II. a) o`tilgan mavzuni so`rashda “darsni shiorini top” nomli metoddan foydalaniladi. Buning uchun o`quvchilarga test savollari tarqatiladi va to`g`ri javoblar asosida darsning shiori topiladi. Darsning shiori: BILGANINGNI ELDAN AYAMA b) “Rasmlarni joylashtir” metodidan foydalaniladi. O`qituvchi turli xayvonlar rasmini stol ustiga qo`yadi. O`quvchilar ikki guruhga bo`linadi va guruglarga alohida topshiriqlar beriladi. 1-guruh: Suvda hamda quruqlikda yashovchi hayvonlarni: 2-guruh: Sudralib yuruvchi xayvonlarni rasmlarini ajratib sinf doskasifagi plakatlarga ilib chiqishlari kerak bo`ladi. Har ikki topshiriq bo`yicha o`quvchilar bilimi rag`bat kartochkalari asosida baholanadi. III. O`quvchilarning yangi dars mavzusi, maqsadi, borishi bilan tanishtirish va ularning faoliyatini o`quv topshiriqlarini bajarishga yo`llash. IV. Yangi mavzuni o`rganish. a) mavzu va uning rejasini doskaga yoziladi. Mavzu: Sudralib yuruvchilar sinfi: toshbaqa va timsoxlar turkumi. Reja: 1. Sudralib yuruvchilar sinfi haqida umumiy ma`lumot 2. Toshbaqalar turkumi 3. Timsoxlar turkumi 4. Sudralib yuruvchilarning kelib chiqishi. b) yangi mavzuni o`rganishda “Bilaman. Bilishni xoxlayman. Bilib oldim.” Metodi yaxshi samara beradi. Sinf doskasi 3 qismga bo`linadi. 1-bo`limni yuqori qismiga “Bilaman” 2-bo`limning yuqori qismiga “Bilishni xoxlayman” 3-bo`limning yuqori qismiga “Bilib oldim” deb yozib qo`yiladi. So`ngra o`qituvchi o`quvchilardan yangi mavzu borasida qanday tushunchaga ega ekanliklarini so`raydi. Ular tomonidan bayon etilgan tushunchalar “Bilaman” nomli bandga yoziladi. O`qituvchi o`quvchilardan yangi mavzu yuzasidan qanday tushunchalarni o`zlashtirishni xoxlashlarini so`raydi. O`quvchilar tomonidan aytilgan tuchunchalar bilishni xoxlayman nomli bandda o`z aksini topadi. Har ikki band bo`yicha faoliyat yakunlangach. “4x6” metodidan foydalaniladi. O`quvchilar 6 kishidan ibotar bo`lgan 4 ta guruhlarga ajratiladi. Har bir guruhlarga alohida topshiriqlar beriladi. 1 guruh Sudralib yuruvchilar sinfi haqida umumiy ma`lumot bering. 2 guruh Toshbaqalar turkumi haqida ma`lumot bering 3 guruh Timsohlar haqida ma`lumot bering 4 guruh Sudralib yuruvchilarning kelib chiqishi haqida ma`lulot bering Munozara jarayoni tugagach xar bir guruh taqdimotlari tinglanadi. O`qituvchi yo`l-yo`riq va ko`rsatmalar beradi. Berilgan vaqt hixoyasiga yetgach o`qituvchi guruxlarni qaytadan shakllantiradi. Yangitdan shakllangan har bir guruhda avvalgi 4 ta guruhning xar biridan 1 nafardan o`quvchi vakil bo`lib qoladi. O`quvchilar o`z o`rinlarini almashtirib olganlaridan so`ng berilgan vaqt ichida guruh vakillariga topshirilgan vazifa va uning yechimi xususida guruxdoshlariga so`zlab beradilar. Shu tariqa yangitdan shakllangan guruh avvalgi guruhlar tomonidan qabul qilingan xulosalarni muhokama qiladi va yakuniy xulosaga keladilar. Shu tariqa barcha o`quvchilar yangi mavzu yuzasidan to`liq ma`lumotga ega bo`ladilar. So`ngra “Yangi mavzu bo`yicha yana nimalarni bilib oldim?” degan savolga javob topshlari lozim. Har bir guruh o`quvchilari o`zaro fikrlashib olganlaridan so`ng, o`zlashtirgan tushunchalarini bayon etadilar. Ular tomonidan qayd etilgan tushunchalarni o`qituvchi doskadagi jadvalning “Bilib oldim” nolmi bandiga yozadi. Bilaman Bilishni xoxlayman Bilib oldim Sudralib yuruvchilar quruqlikda yashashini, o`pka orqali nafas olishini, ularga ilonlar va kaltakesaklar kirishini Toshbaqa va timsohlar qanday tuzilgan, qayerlarda yayshaydi, qanday ko`payadi, ularning kelib chiqishini. Toshbaqalar tanasi mustahkam kosa – qalqon bilan qoplangan. Sezgi organlari yaxshi rivojlangan. Quruqlikda va suvda xayot kechiradigan turlarining farqini, tuxumlarini quruqlikka qo`yishini. Timsoxlar terisi orqa tomonidan qalin qalqonlar bilan qoplanganligini, orqa oyoq barmoqlari orasida parda borligini, yirtqich xayvonlar ekanligini, terisidan turli maqsadlarda foydalanilishini, qadimda ularning suvda hamda quruqlikda yashovchilardan kelib chiqqanligini V. Yangi mavzuni “Bilib oldim” nomli band orqali yakunlagach, o`quvchilar bilimi rag`bat kartochkalari orqali baholanadi. Qizil kartochka - 5 Yashil kartochka - 4 Sariq kartochka - 3 VI. Uyga vazifa: sudralib yuruvchilarning rasmini chizish. Darsni izchilligini oshirish maqsadida 133 betdagi “qushlar”sinfi mavzusini o`qib kelish.