logo

Ўзбекистон Республикаси биринчи Президенти И.Каримовнинг маърузаларини ўрганиш бўйича тавсиялар

Загружено в:

23.09.2019

Скачано:

0

Размер:

5161 KB
Ўзбекистон Республикаси Президенти Ўзбекистон Республикаси Президенти И.Каримовнинг маърузаларини ўрганиш И.Каримовнинг маърузаларини ўрганиш бўйича тавсияларбўйича тавсиялар 2 3 4ЎЎ збекистонда Мингйиллик ривожланиш мақсадлари ва збекистонда Мингйиллик ривожланиш мақсадлари ва миллий вазифалармиллий вазифалар Мақсад Миллий вазифалар 1. Кам таъминланганлик ни камайтириш, овқатланиш сифати ва маданиятини ошириш 2015 йилга бориб кам таъминланган лар даражасини икки бар об ар камайтириш 2. Бошланғич ва ўрта мактабларда таълим сифатини ошириш 2015 йилга бориб бошланғич ва асосий ўрта таълим сифатини ошириш ва шу билан бирга , таълимдан умумий баҳраманд бўлиш даражасини сақлаб туриш 3. Гендер тенглигини рағбатлантириш ва хотин-қизларга ваколат бериш 2005 йилга бориб бошланғич, умумий, ўрта махсус ва касб-ҳунар таълими тизимида гендер тенгликка эришиш 2015 йилга бориб олий таълим тизимида гендер балансини яхшилаш. 4. Болалар ўлимини янада камайтириш 2015 йилга бориб болалар ўлимини учдан икки қисмга камайтириш 5. Оналар соғлиғини янада яхшилаш 2015 йилга бориб оналар ўлимини учдан бир қисмга камайтириш 5ЎЎ збекистонда Мингйиллик ривожланиш мақсадлари ва збекистонда Мингйиллик ривожланиш мақсадлари ва миллий вазифалар (давоми)миллий вазифалар (давоми) Мақсад Миллий вазифалар 6. ОИТС/ОИВ (СПИД) , безгак ва бошқа касалликларга қарши курашиш ОИТС/ОИВ (СПИД) ОИТС/ОИВ касалликлари тарқалишини камайтириш ва 2015 йилга бориб унинг тарқалишини бутунлай тўхтатиш Сил Силнинг тарқалишини камайтириш ва 2015 йилга бориб унинг тарқалишини бутунлай тўхтатиш 7. Экологик барқарорликни таъминлаш Барқарор ривожланиш принципларини давлат сиёсати доирасига ва мамлакатда қабул қилинган дастурларига киритиш ҳамда нобуд бўлган атроф муҳит за х ираларини тиклаш 2015 йилга қадар яхшиланган сув манбаларидан ва санитария ҳизматларидан баҳраманд бўладиган шаҳар ва қишлоқ аҳолисининг улушини кўпайтириш 8. Ривожланиш мақсадларида глобал ҳамкорликни кучайтириш Дастлабки ва жорий вазифалар Минтақада тинчлик ва барқарорликни таъминлаш, савдони, шу жумладан, минтақавий ва чегаралараро савдо ҳамда транспорт алоқаларини кенгайтириш, тўғридан-тўғри чет эл инвестицияларини жалб этиш ҳамда сув ва энергетика захираларидан фойдаланишни оқилона йўлга қўйиш бўйича саъй- ҳаракатларни бирлаштириш йўли билан минтақадаги қўшни мамлакатлар ва бошқа давлатлар билан ҳамкорликни таъминлаш 6МРМнинг 1-мақсади: Ўта қашшоқликка ва очликка МРМнинг 1-мақсади: Ўта қашшоқликка ва очликка барҳам беришбарҳам бериш 7МРМнинг 1-мақсади: Ўта қашшоқликка ва очликка МРМнинг 1-мақсади: Ўта қашшоқликка ва очликка барҳам бериш (давоми)барҳам бериш (давоми) 8МРМнинг 2-мақсади: Умумий бошланғич таълимга МРМнинг 2-мақсади: Умумий бошланғич таълимга эришишэришиш 9Ўзбекистон Республикасидаги узлуксиз Ўзбекистон Республикасидаги узлуксиз таълим тизимитаълим тизими Мактаб дан ташқари таълимМактаб дан ташқари таълим Мактаб- гача таълимМактаб- гача таълим Умумий ўрта таълимУмумий ўрта таълим Уч йиллик академик лицей (АЛ)Уч йиллик академик лицей (АЛ) Уч йиллик касб-ҳунар коллежи (КҲК) Уч йиллик касб-ҳунар коллежи (КҲК) Бакал авриа тБакал авриа т Маги страт ураМаги страт ура Олий ўқув юртида н кейинги таълим Олий ўқув юртида н кейинги таълим Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш Кадрлар малакасини ошириш ва уларни қайта тайёрлаш Ўрта махсус, касб-ҳунар таълими Олий таълим 10МРМнинг 3-мақсади: Аёллар ва эркаклар тенглигини МРМнинг 3-мақсади: Аёллар ва эркаклар тенглигини рағбатлантириш ва аёлларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларини рағбатлантириш ва аёлларнинг ҳуқуқ ҳамда имкониятларини кенгайтиришкенгайтириш 11МРМнинг 4-мақсади: Болалар ўлимини МРМнинг 4-мақсади: Болалар ўлимини қисқартиришқисқартириш МРМнинг МРМнинг 55 -мақсади:-мақсади: О налар соғлиғини яхшилаш Ўзбекистонда бу борада “Она ва бола скрининг” маркази ташкил этилган. Ирсий касалликларнинг олди олинди. Ҳар ойда «Туғиш ёшидаги аёллар, балалар ва ўсмир қизларни соғломлаштириш ҳафталиги» ўтказилмоқда. 2010 йилнинг ўзида туғруқ ёшидаги 7 млн. 800 минг аёл ва 14 ёшгача бўлган 8 млн. 500 минг бола тиббий кўрикдан ўтказилди. 12 мингдан ортиқ патронаж ҳамширалар, 8 мингдан зиёд педиатр, неонатолог, акушер ва тиббиёт ҳамшираси ўз малакасини оширди. Ҳар йили 400 минг нафар ҳомиладор аёлни соғломлаштириш имконини берди мамлакатимизда 98% болалар инфекцияга қарши эмланди. Дифтерия, қизамиқ касалликларига чалиниш кескин камайди. 2010 йилда юқумли касалликлар билан оғриш ҳолати, менингококк инфекцияси 28%га, эпидемик паротит 27%, вирусли гепатит 13% камайган 13МРМнинг 6-мақсади: ОИВ/ОИТСга, безгак ва МРМнинг 6-мақсади: ОИВ/ОИТСга, безгак ва бошқа касалликларга қарши курашбошқа касалликларга қарши кураш 14Ўзбекистонда Ўзбекистонда ВВ ИЧИЧ /ОИТС/ОИТС ва сил билан ва сил билан касалланиш, ҳар 100000 кишига нисбатанкасалланиш, ҳар 100000 кишига нисбатан Кўрсаткичлар Йиллар 2009 йилда 2005 йилга нисбатан ўзгариши, +,-2005 2006 2007 2008 2009 В ИЧ /ОИТС 0,175 0,316 0,304 0,380 0,563 0,388 Сил 65,5 73,3 79,4 77,6 75,8 10,3 Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2010 йил 12 ноябрдаги қўшма мажлисидаги “Мамлакатимизда демократик ислоҳотларни янада чуқурлаштириш ва фуқаролик жамиятини ривожлантириш концепцияси” номли маърузаси “ Эртанги кун талабларидан келиб чиққан ҳолда, мамлакатимизни ислоҳ этиш ва модернизация қилиш йўлидаги изчил ҳаракатларимизни кучайтиришимиз, уларни янги, янада юқори босқичга кўтаришимиз даркор” Ислом Каримов     Порлоқ истиқбол сари дадил одимлаётган Ўзбекистон учун дуч келиши мумкин бўлган хавф-хатарларнинг олдини олишга қаратилган ҳаракатлар Эртанги кун талабларидан келиб чиққан ҳолда, мамлакатимизни ислоҳ этиш ва модернизация қилиш йўлидаги изчил ҳаракатларимизни кучайтириш зарурлигиЭришилган ютуқларга маҳлиё бўлиб, хотиржамлик кайфиятига берилмаслик Жаҳон миқёсида глобаллашув ва рақобат кучайиб бораётган бугунги замонда эгаллаб турган ўрнимизни холисона ва танқидий баҳолаши, тобора ошиб бораётган ҳаёт талабларига жавоб бериш, кечаётган давр билан ҳамқадам бўлиш шартлиги Тараққиёт дастури ва уни амалга ошириш стратегиясини пухта ишлаб чиқиш Ҳокимият – бу кишилар, ижтимоий гуруҳлар ҳамда синфларнинг фаолиятига, хулқ-атворига, ҳаракатларига, иқтисодий, сиёсий, ғоявий, ижтимоий механизмлар, шунингдек, куч ишлатиш, зўрлик қилиш, ишонтириш қобилиятлари билан таъсир этувчи фаолиятнинг алоҳида шаклидир. Давлат ҳокимияти (давлат аппарати) – бир-бири билан ўзаро боғлиқ бўлган муайян тузилмага бирлашган давлат ҳокимиятини амалга оширувчи давлат органларининг тизимидир1. Давлат ҳокимияти ва бошқарувини демократлаштириш 22ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИНИНГ ПРЕЗИДЕНТИ Ислом Каримов – Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ўзбекистон Республикаси Конституциясининг XIX боби “Ўзбекистон Республикасининг Президенти” деб номланган. Мазкур боб ўз ичига 9 та моддани (89–97-моддалар) қамраб олган бўлиб, уларда президентликка номзод олдига қўйиладиган талаблар, Президентни сайлаш тартиби, Президент қасамёдининг матни, Президентнинг ваколатлари, Президент чиқарадиган норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар, Президентнинг парламентни тарқатиб юбориш ваколати ва шу кабилар борасида ҳуқуқий нормалар белгиланган Ўзбекистон Республикаси Президенти Шу кунгача ҳолат Президентимизнинг муҳим ўзгартишдаги таклифлари 93-модданинг 8-банди: 8) Ижро этувчи ҳокимят девонини тузади ва унга раҳбарлик қилади; республика олий ҳокимят ва бошқарув органларининг баҳамжиҳат ишлашини таъминлайди; вазирликлар, давлат қўмиталари ҳамда давлат бошқарувининг бошқа органларини тузади ва тугатади, шу масалаларга доир фармонларни, кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари тасдиғига киритади 93-модданинг 8-банди: 8) республика олий ҳокимияти ва бошқарув органларининг баҳамжиҳат ишлашини таъминлайди; вазирликлар, давлат қўмиталари ҳамда давлат бошқарувининг бошқа органларини тузади ва тугатади, шу масалаларга доир фармонларни кейинчалик Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари тасдиғига киритади 93-модданинг 12-банди: 12) Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унинг ўринбосарларини тайинлайди ва уларни лавозимидан озод қилади, кейинчалик бу масалаларни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тасдиғига киритади 93-модданинг 12-банди : 12) Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори Ҳисоб палатаси раисини тайинлайди ва уларни лавозимидан озод қилади, кейинчалик бу масалаларни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тасдиғига киритади 93-модданинг 12-банди: 12) Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори ва унинг ўринбосарларини тайинлайди ва уларни лавозимидан озод қилади, кейинчалик бу масалаларни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тасдиғига киритади. 93-модданинг 12-банди : 12) Ўзбекистон Республикаси Бош прокурори Ҳисоб палатаси раисини тайинлайди ва уларни лавозимидан озод қилади, кейинчалик бу масалаларни Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг Сенати тасдиғига киритади. 93- модданинг 15-банди: 15) вилоятлар ҳокимларини ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимини қонунга мувофиқ тайинлайди ҳамда лавозимидан озод этади. Конституцияни, қонунларни бузган ёки ўз шаъни ва қадр- қимматига доғ тушурадиган ҳатти- ҳаракат содир этган туман ва шаҳар ҳокимларини Президент ўз қарори билан лавозимидан озод этишга ҳақли. 93-модданинг 15-банди: 15) Ўзбекистон Республикаси Бош вазирининг тақдимига биноан вилоятлар ҳокимларини ҳамда Тошкент шаҳар ҳокимини қонунга мувофиқ тайнлайди ҳамда лавозимидан озод этади. Конституцияни, қонунларни бузган ёки ўз шаъни ва қадр- қимматига доғ тушурадиган хатти-ҳаракат содир этган туман ва шаҳар ҳокимларини Президент ўз қарори билан лавозимидан озод этишга ҳақли. 93-модданинг 16-банди: 16) Республика давлат бошқарув органларининг, шунингдек ҳокимларнинг қабул қилган ҳужжатларини тўхтатади, бекор қилади. 93-модданинг 16-анди: 16) Республика давлат бошқарув органларининг, шунингдек ҳокимларнинг қабул қилган ҳужжатларини тўхтатади, бекор қилади. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси мажлисларида раислик қилишга ҳақли. 96-модда. Ўзбекистон Республикаси Презинденти бетоблиги сабабли ўз вазифасини бажара олмаслиги Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлисининг палаталари қўшма қарорига кўра тузилган давлат тиббий комисияси хулосаси билан тасдиқланган тақдирда ўн кун муддат ичида палаталарнинг қўшма фавқулодда йиғилишида депутатлар, сенаторлар орасидан уч ойигача бўлган муддатга Ўзбекистон Республикаси Президенти вазифасини вақтинча бажарувчи сайланади. Бу ҳолда уч ой муддат ичида Ўзбекистон Республикаси Президентининг умумхалқ сайлови ўтказилиши шарт. 96-модда. Мамлакатнинг амалдаги Президенти ўз ваколатларини бажара олмайдиган ҳолатларда унинг вазифа ва ваколатларини вақтинча Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Сенати Раисининг зиммасига юклатилади, бунда уч ой ичида “Ўзбекистон Республикаси Президенти сайлови тўғрисида”ги қонунга тўлиқ мувофиқ ҳолда мамлакат Прерзиденти сайлови ўтказилади. 78-модда.Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг биргаликдаги ваколатлари Шу кунгача ҳолат Тегишли ўзгартишлар киритиш зарурияти Судларда ишни кўриш босқичлариСудларда ишни кўриш босқичлари 2. Суд-ҳуқуқ соҳасидаги ислоҳотларининг кейинги босқичида қонунчиликда амалга оширилиши керак бўлган ташкилий-ҳуқуқий чоралар “ Норматив-ҳуқуқий ҳужжатлар тўғрисида”ги Қонуннинг янги таҳририни қабул қилиш Ўзбекистон Республикаси Жиноят-процессуал кодексини такомиллаштириш “ Тезкор-қидирув фаолияти тўғрисида”ги Қонунни қабул қилиш Ўзбекистон Республикасининг Маъмурий жавобгарлик тўғрисидаги кодексини такомиллаштириш Адлия органлари ролини оширишҲуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳуқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли кўламли чора-тадбирлар Ҳуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳуқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли кўламли чора-тадбирлар Ҳуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳуқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли кўламли чора-тадбирлар Ҳуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳуқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли кўламли чора-тадбирлар Ҳуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳуқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли кўламли чора-тадбирлар Ҳуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳуқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли кўламли чора-тадбирлар Ҳуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳуқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли кўламли чора-тадбирлар Ҳуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳуқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли кўламли чора-тадбирлар Ҳуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли, кўламли чора -тадбирларҲуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳуқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли кўламли чора-тадбирлар Ҳуқуқий таълим ва маърифатни, жамиятда ҳуқуқий билимлар тарғиботини тубдан яхшилашга йўналтирилган мақсадли кўламли чора-тадбирлар 3.Президент ахборот соҳасини ислоҳ қилиш, ахборот ва сўз эркинлигини таъминлашга қаратилган амалдаги бир қатор қонунларга ўзгартиш ва қўшимчалар киритиш ҳамда янги қонунлар қабул қилишни долзарб аҳамият касб этишини белгилаб, қуйидаги таклифларни берди 4.Шу мунoсaбaт билaн Ўзбекистон Республикаси Олий Мажлиси Қонунчилик палатаси ва Сенатининг 2010 йил 12 ноябрдаги қўшма мажлисида Президентимиз томонидан қoнунчилик тaшaббуси ҳуқуқидан фойдаланган ҳолда бир қатор таклифлар киритилди Мамлакатимизда фаолият юритаётган сиёсий партиялар ўртасида ўзаро соғлом рaқoбaт кучaйишининг асосий сабабаларидан бири бу, сaйлoвoлди тaшвиқoтининг шaкл вa усуллaри тoбoрa турли-тумaн вa кeнг миқёсгa эгa бўлиб бoрaётгaнлигидадир Амалиёт шуни кўрсатмоқдаки, айнан сайловолди ташвиқоти жараёнида сайлов қонунчилигидан четга чиқиш ҳолатлари кузатилади Сайловолди ташвиқоти ҳар қандай сайлов кампаниясининг энг муҳим, сиёсий аҳамиятга эга босқичларидан бири ҳисобланади, шунинг учун сaйлoв қoнунчилигидa сaйлoв кaмпaниясининг ушбу муҳим бoсқичини aмaлгa oшириш жaрaёнидa дeпутaтликкa нoмзoдлaр вa сиёсий пaртиялaргa тeнг шaрoитлaр ярaтиш мexaнизмлaрининг сaмaрaдoрлигини oширишгa қaрaтилгaн нoрмaлaрни нaзaрдa тутиш лoзим 5.ФУҚАРОЛИК ЖАМИЯТИ ИНСТИТУТЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ВА РИВОЖЛАНТИРИШ 6.ДЕМОКРАТИК БОЗОР ИСЛО Ҳ ОТЛАРИНИ ВА ИҚТИСОДИЁТНИ ЛИБЕРАЛЛАШТИРИШНИ ЯНАДА ЧУҚУРЛАШТИРИШ  Ҳаёт ҳеч қачон бир жойда тўхтаб турмайди. Глобаллашув ва рақобат асрида чуқур ислоҳотлар ва модернизациялаш йўлидан тинимсиз ривожланиб бориш натижасида истиқболли мақсадларга – тараққий топган, фаровон яшаётган демократик давлатлар қаторига кириш, халқимиз учун муносиб ҳаёт даражасини таъминлашга эриша оламиз. Ислом Каримов«Мамлакатимизни модернизация қилиш йўлини изчил давом эттириш – тараққиётимизнинг муҳим омили» (Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 18 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузаси) 2010 йил 7 декабрь 2010 йилни мамлакатимизда «Баркамол авлод йили» деб эълон қилган эдик. Амалга оширилган энг муҳим ишлар: Баркамол авлод йили Давлат дастури доирасида 2010 йилни мамлакатимизда «Баркамол авлод йили» деб эълон қилган эдик. Амалга оширилган энг муҳим ишлар: Баркамол авлод йили Давлат дастури доирасида «Кичик бизнес ва хусусий тадбиркорлик йили» давлат дастурига қуйидаги устувор йўналишларга эътибор қаратиш зарур 37